Popular Posts

۱۳۹۲ آبان ۹, پنجشنبه

اخبار کارگری و سندیکایی جهان

سمینار بین المللی کارگران مهاجر با شرکت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری WFTU  در اوکراین تشکیل شد
مبارزه ما در محدوده ملی بوده ولی همبستگی ما بین المللی است
در روز ۱۳ سپتامبر یک کارگاه بین المللی برا ی کارگران مهاجر در شهر اودسا ی اوکراین تشکیل شد که مهماندار آن  سندیکای اوکراینی برای کارگران مهاجر بود. در این سمینار سندیکای روسی کارگران مهاجر و دیگر اتحادیه ها و سازمانهای اوکراینی شرکت کرده بودند. موضوع آن « کارگران مهاجر در دنیای مدرن امروزی،  کارگران مهاجر و سندیکاهای کارگری، سندیکاهای کارگران مهاجر: اهداف، دشواری ها و فرصتها » بود.
رفیق الکساندریا لیبری رئیس بخش ارتباطات و جراید از طرف  WTFU در این سمینار شرکت نمودند.
ایشان در سخنان خود روی ویژگی‌های سازمانهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان  و نیاز امروزین جنبش بین المللی زحمتکشان در دوران جدید تاکید نمودند و بخصوص به این امر که سازمانهای طبقاتی باید مسایل و سازماندهی کارگران مهاجر را در اولویت برنامه خود قرارداده، چرا که آنان آسیب پذیرترین بخش طبقه کارگر هر جامعه بوده و مورد شدیدترین استثمارهستند تاکید نمودند.
رفیق لیبری بیان  نمودند که: « ما بایستی سندیکاهای خود را تبدیل به خانه، مدرسه و محل سازماندهی کارگران مهاجر -که  یا بدلیل جنگهای امپریالیستی و یا تحمیل شرایط سخت زندگی توسط سیستم سرمایه‌داری، مجبور به ترک وطن خود شده‌اند- بکنیم. همه زحمتکشان جهان بایستی تحت یک هویت طبقاتی و بدون اینکه مورد اتهام قرار بگیرند، متشکل گردند. مبارزه ما در محدوده ملی بوده ولی همبستگی ما  بین‌المللی است. این تنها راه موثر در مبارزات ما، دفاع از حقوق کارگران و پایان دادن به استثمار انسان از انسان می‌باشد.»
در پایان این گردهم آیی قطعنامه و برنامه هایی برا ی اقدام عملی صادر شد.


هندوستان: هفتمین کنفرانس فدراسیون کارگران برق هندوستان
20 اوت 2013
دبیرخانه‌ی اتحادیه‌ی جهانی کارگران برقِ (TUI Energy)، اعلامیه زیر را مورد توجه قرار دهید:
با حضور دبیر کل اتحادیه‌ی جهانی کارگرانِ برقِ جنبشِ طبقاتیِ دلاورِ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، رفیق سیمون موفوکنق، و نمایندگانی از نپال و ویتنام، در روزهای دهم تا دوازدهم اوت سال 2013، هفتمین کنفرانسِ فدراسیون کارگران برقِ هندوستان در شهر کنچیپورامِ تمیل ندا برگزار شد.
شرکت تاریخی اتحادیه‌ی جهانی کارگران برق و سایر اعضاء انتلاف نتیجه‌ی حمایت و سازمان دادنِ تشکیلاتِ متحدِ منطقه‌ای اتحادیه‌ی جهانی کارگران برق توسط هیئت اجرایی اتحادیه‌ی جهانی کارگران برق است. کنفرانس پر از بحث‌ها و تماس‌ها بود، و نشانه‌ی آشکاری از تشدید تقلای کارگران برق روی چالش‌های مربوط به برق و انرژی بود؛ و مهم‌تر از آن، هم‌چنین، نشانه‌ای از منافع مشترک و همبستگی بین‌المللی شرکت کنندگان در گردهمآیی بود.
مهم‌تر از همه، برای اتحادیه‌های کارگری آسیائی، این کنفرانس هم‌چنین امکان داد که تلاش‌های جنبشِ سندیکایی بین‌المللی را با فعالیت‌های خود برای حراست از حقوق بنیادی کارگران هم‌آهنگ کنند. در حالی‌که صنایع عمومی برق در هندوستان تحت مالکیتِ دولت است و کشور به‌سمت اقتصاد نولیبرالی کشیده می‌شود، تلاش‌هایی برای خصوصی‌سازی بخش انرژی بکار گرفته میشوند؛ کنفرانس هم‌چنین مبارزه‌ی خود علیه خصوصی‌سازی و تجدیدِ سازمان صنایع عمومی را با صراحت اعلام کرد.
هم‌زمان با محکوم کردن سیاست انرژی دولت هندوستان، کنفرانس خواستار تهیه‌ی سیاستِ انرژی جامعی، با تمرکز روی امنیتِ انرژی کشور و فراهم کردن انرژی کافی برای هر تک تک شهروندان، غنی یا فقیر، شد. کنفرانس هم‌چنین متفق‌القول تصمیم به فراخواندن کارگران و کارمندان بخش انرژی برای مبارزه‌ای متحد برعلیه استثمار شرکت‌های چندملیتی که نیروی کار با قراردادهای موقتی را عرضه می‌کنند، شد.
همانند اتحادیه‌ی جهانی کارگران برق، ما معتقدیم که خردِ جمعی نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس فدراسیون کارگران برقِ هندوستان، پایه‌ی محکمی را در راه دستیابی به هدف‌مان در پاسخگویی به معضل‌ها و بحران‌هایی که در نقاطِ مختلف جهان روی طبقه‌ی کارگر اثر می‌گذارند، گذاشت.