Popular Posts

۱۳۹۲ اسفند ۱۲, دوشنبه

جنبش سندیکایی و نقش کارگران جوان

گزارش دریافتی؛

رهبری جدید سازمان جوانان اتحادیه سندیکاهای کارگری دانمارک (اف 3)
« مصاحبه امیل اولسن دبیر دوّم سازمان جوانان سندیکای اف 3»
متن این مصاحبه به نقل از نشریات کارگری دانمارک برای اتحاد کارگر ارسال شده است.

در ابتدای ماه نوامبر سال 2013 ـ  حدود چهار ماه پیش ـ سازمان جوانان اتحادیه سندیکاهای کارگری دانمارک ـ  اف 3 ـ رهبری جدید انتخاب کرد. سازمان جوانان اف 3 در مباحث سیاسی پیرامون جنبش سندیکایی بسیار فعال است.  اسوند امیل اولسن کارگر 24 ساله ساختمانی ـ عضو سندیکای کارگران بنا ـ در انتخابات اخیر با رأی بسیار بالایی به عنوان دبیر دوم سازمان جوانان سندیکای اف 3 انتخاب شد. به همین دلیل با وی مصاحبه ای پیرامون دیدگاه هایش داشته ایم.
*ـ انتخابات برگزار شد، چگونه وارد این کارزار انتخاباتی شدید؟
من همیشه در فعالیت سندیکایی حضور داشته‌ام؛ در سازمان جوانان اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگری ـ اف 3 ـ  در شهر آلبورگ فعال بوده‌ام. ما تا کنون در شورای جوانان نمایندگی نداشته ایم، زمانی که دبیر اول (سازمان جوانان سندیکا) به من زنگ زد و مرا به نماینده شدن تشویق کرد، من قبول کردم. این امر با حمایت از سوی سندیکای کارگران بنا شهر آلبورگ انجام پذیرفت. ما در منطقه شمال (شمال کشور دانمارک به نام یولند) خواسته‌ها و پیش شرط‌هایی را در رابطه با سیاست‌های جاری داشتیم، قصد ما فعالیت برای پیاده کردن این خواسته هاست. خوشبختانه در جلسات مجمع عمومی سندیکای اف 3 با این خواسته‌ها موافقت شد و ضرورت عملی نمودن آنها مورد توافق قرار گرفت!
*ـ چه وظایفی پیش روی شماست؟
چهارده روز پس از مجمع عمومی، فراخوان برای شروع کار ... داشتیم. ما می بایست اقدام به تنظیم و اجرای برنامه کاری شش ماهه اوّل (سال 2014 میلادی) می کردیم. زیرا در مجمع عمومی سندیکا رئوس این برنامه به تصویب رسیده است؛ ما باید برای تهیه تعداد هرچه بیشتر مکان‌های آموزشی و عملی فعالیت جدی انجام دهیم. همچنین باید با به چالش کشیدن سیاست‌های دیکته شده از سوی اتحادیه اروپا و وضعیت ناگوار ناشی از برنامه کاهش مزایای اجتماعی توسط دولت، مبارزه کنیم. دو کارزار پیشنهادی بسیار خوب در جریان مجمع عمومی مطرح گردید که اکنون، پیش از اقدام به اجرا، در شورای محلی جوانان مورد بحث و بررسی قرار دارد. هدف کارزار ایجاد و مهیّا ساختن مکان آموزشی بطور مشخص و ساده، فراهم ساختن مکان آموزشی برای جوانان است. هدف تعیین شده ایجاد 200 مکان آموزشی (آموزش حرفه ای برای کارگران جوان) از طریق مراجعه مستقیم به موسسات است.
*ـ شما از سیاست های اتحادیه اروپا و برنامه کاهش مزایای اجتماعی نام بردید، می توانید بیشتر در این باره توضیح دهید؟
آری، این کارزار دیگر ما ـ کارزار دوم ـ است. ولی باید خاطرنشان کنم این اقدام یا به عبارت بهتر کارزار در سطحی به مراتب گسترده تر صورت می گیرد. هدف نهایی ما(سندیکاهای کارگری) برگزاری یک همه پرسی در رابطه با عضویت ما در اتحادیۀ اروپاست. ما به خوبی واقفیم که هدف تعیین شده از سطح توقع بالایی برخوردار است، اما وظیفه و کار نیز بزرگ و عملی است. ما در این مسیر فعالیت می کنیم که پیرامون تناقض های مشخص سیاست های اتحادیه اروپا و برنامه های این اتحادیه در قبال زندگی کارگران و جنبش سندیکایی کارگران می باید صحبت شود و حتماً با آن مقابله گردد. پرسش مهم بعدی در این کارزار برنامه کاهش مزایای اجتماعی است. ما در جنبش سندیکایی باید خواهان مبارزه ای متحد باشیم که طی آن کارفرمایان چه دولتی و چه بخش خصوصی نتوانند امنیت شغلی کارگران را به راحتی و تحت عناوین ظاهر فریب پایمال سازند. نباید فشار بحران بر دوش زحمتکشان و خانواده هایشان باشد. کارفرمایان دم از مسئولیت جمعی می زنند، نظریه پردازان آنها مرتب بر شیپور مسئولیت اجتماعی می دمند، امّا باید پرسید، خود آنها چرا مسئولیت اجتماعی را تقبل نمی کنند. ما مبارزه می کنیم تا برای همه در محل کار، حقوق و شرایط یکسان کاری تضمین گردد.
*ـ چگونه جوانان به این کارزار پر اهمیت نگاه می کنند؟
خوشبینی و امیدواری در سازمان جوانان سندیکا عمیقاً وجود دارد. مدتهاست که علاقه وافری به بحث پیرامون معضل ها و دشواری های داخلی... وجود دارد. باید تاکید کنم بر سر هدف های تعیین شده توافق همگانی در رهبری جدید سازمان جوانان سندیکای اف 3 بدست آمده است. ما خواستار اجرای خط مشی کارآمد هستیم. این خط مش فعالیت و کار جوانان سندیکالیست را شامل خواهد شد. توافقی گسترده پیرامون این موضوع در مجمع عمومی وجود داشت پس از انتخاب رهبری جدید این خط مش در فعالیت سندیکایی انعکاس یافته و می یابد.
*ـ جنبش سندیکایی چگونه به فعالیت جوانان سندیکالیست می نگرد؟
شاید کار در میان جوانان کارگر هیچگاه به اندازه امروز در دستور کار سندیکاهای ما نبوده است. مهم اینست که به جوانان کارگر برای برپایی یک سازمان جوانان سندیکایی قدرتمند فرصت لازم داده شود. ما در حقیقت درگیر یک مبارزه ایدئولوژیک نیز هستیم، در میان جوانان هم نسل من بطور عموم و جوانان کارگر بطور خاص فعالیت گسترده سرمایه داری نتایج و اثرهای منفی داشته است. این نسل جوان در تمام طول رشد و زندگی زیر بمباران ایدئولوژیک قرار داشته و اتحاد و همبستگی در گوش آنها واژه هایی"غریب" و "بیگانه" تلقی می شود. زیر همین هجوم تبلیغاتی ـ ایدئولوژیک(سرمایه داری) جنبش سندیکایی دانمارک تضعیف شده و بسیاری از نیروها و امکانات خود را از دست داده است. یکی از دلایل کاهش تعداد اعضای سندیکاها، همین بی توجهی به جوانان بوده است.
ما بایستی با فعالیت خود نتایج جدید پدید آوریم و دوباره جنبش سندیکایی را به همان نیروی متحد و متشکل اثر گذار بدل کنیم.

منبع: ماهانه Blade.k  دسامبر 2013 ـ این مصاحبه از ماهانه مذکور به فارسی بر گردانده شده است.
توضیح ضرور:
1ـ اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگری دانمارک(اف 3)، بزرگترین اتحادیه کارگری این کشور است که در سال 2005 میلادی از ائتلاف سندیکای سراسری کارگران ماهر و اتحادیه سندیکاهای زنان کارگر تشکیل شد. این اتحادیه به اختصار اف 3 خوانده می شود و بیش از 300 هزار کارگر را در خود متشکل کرده است.
2ـ برنامه کاهش مزایای اجتماعی ـ social dumping ـ توسط دولت دانمارک و در چارچوب برنامه های ریاضت اقتصادی دیکته شده از سوی اتحادیه اروپا اجرا می شود. مطابق این برنامه مزایای اجتماعی، حقوق بیکاری، حقوق بازنشستگی کاهش یافته و قراردادهای کاری بیشتر جنبه موقت می یابند. سطح دستمزدهای کارگران و کارمندان بر پایه این برنامه کاهش می یابد. کاهش سطح دستمزدها به شیوه به کار وادار کردن بیکاران در محل های کار با دستمزد پایین تر، بدون تخصص لازم صورت می گیرد و به این ترتیب به کارفرمایان سود بیشتر می رسد. وادار کردن بیکاران به کارهای مورد درخواست کارفرمایان اهرمی علیه کارگران و جنبش سندیکایی است.
3ـ ((svend emil olsen امیل اولسن دبیر دوّم سازمان جوانان سندیکای اف 3، از زمره فعالین جوان سندیکایی است که همراه برخی از فعالین سندیکایی خواستار تقویتِ بینش طبقاطی در جنبش سندیکایی کشور دانمارک هستند.