Popular Posts

۱۳۹۳ فروردین ۱۶, شنبه

ایتالیا: گردهمایی شورای رهبری فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با موفقیت چشمگیر برگزار شد


روز ۱۵ فوریه ۲۰۱۴، گردهمایی شورای رهبری فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با موفقیت چشمگیر در روم، پایتخت ایتالیا بپایان رسید. در حین سخنرانی‌های خود در روزهای ۱۴ و ۱۵ فوریه، اعضاء شورای رهبری و مهمان‌ها، موقعیت کارگران در کشور، قاره و منطقۀ عمل خود را تشریح کردند و پیشنهادهای خود برای پیشبردِ هدف مشترکِ تقویتِ جنبش سندیکایی بین‌المللی با جهت‌گیری طبقاتی را ارائه کردند.
در سخنرانی مقدماتی خود و در توصیف اهمیتِ برگزاری یک چنین گردهمایی بلند پایه‌ای در خاکِ اروپا، جورج ماوریکوس، دبیر اول فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری گفت، "برگزاری گردهمایی شورای رهبری فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در رم، در ایتالیا، در اروپا، توسط «یو-اس-بی»، اتحادیۀ جوان ولی پویایِ ایتالیایی و عضو فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، ما را بسیار خوش بین می‌کند."
شورای رهبری باتفاق آراء اسنادِ اصلی را که دبیرخانه ارائه کرد تصویب کرد؛ یعنی سندِ برنامۀ عملِ سال گذشته، سندِ برنامۀ عملِ سالِ آینده و تقاضاهای پیوستگی. بعلاوه، شورای رهبری بیانیه‌های همبستگی با مردم سوریه، جمهوری افریقای مرکزی، ونزوئلا، جمهوری دمکراتیک خلق کره، کلمبیا، صحرای غربی و در حمایت از اتحادیۀ سرتاسری کارمندان بانکی مالزی، علیه سیاستِ شرکت نفتی شوران در اکوادور، برای آزادی ۵ زندانی کوبائی در امریکا و ۱۰ کادرِ «یو-اس-بی» در ایتالیا که بطور غیرقانونی زندانی شده‌اند، را معرفی، بحث و تصویب کرد.
گردهمایی شورای رهبری یک برنامۀ عمل غنی و بلند پروازانه‌ای را برای سالِ آینده تصوصب کرد که نشانه‌ای از رشد و تحکیم فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در تمام مناطق و قاره‌ها است.ت  

۱۷ فوریه سال ۲۰۱۴