Popular Posts

۱۳۹۲ شهریور ۱, جمعه

کارگران زندانی را آزاد کنید!


در چهلمین روز درگذشت افشین اسالو در زندان گوهردشت، دو سندیکای کارگری ایران، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات تهران با انتشار فراخوانی خواستار کارزار مشترک برای آزادی سندیکالیست های دربند شدند. در بخشی از این فراخوان آمده است: "در حال حاضر محمد جراحی کارگر نقاش و عضو سندیکای کارگران نقاش و تزئینات تهران به دلیل ابتلا به سرطان تیروئید و عدم دسترسی مناسب به پزشک به سمت مرگ سوق داده می شود. رضا شهابی راننده اتوبوس و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران به دلیل عدم معالجات و مراقبت های پزشکی بعد از عمل جراحی در شرایط نامطلوبی به سر می برد... ما از قوه قضاییه (جمهوری اسلامی) می خواهیم که این کارگران بیمار و دربند را برای تکمیل روند معالجات مناسب پزشکی خود، بی درنگ آزاد کنند." دو سندیکای مستقل کارگری میهن ما سپس از نهادهای کارگری بین المللی خواستار حمایت برای آزادی کارگران دربند و اعتراض به جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق و آزادی های شناخته شده سندیکایی گردیده‌اند.
کارگران و فعالان سندیکایی نظیر رضا شهابی و محمد جراهی صرفاً به دلیل عضویت در سندیکا و فعالیت های صنفی ـ سندیکایی علنی و قانونی بازداشت و در زندان بسر می برند. حمایت از این کارگران زندانی وظیفۀ همه مبارزان جنبش سندیکایی و نیروهای دمکرات کشور ماست. کمیته روابط سندیکایی با حمایت قاطع از فراخوان سندیکاهای مستقل برای آزادی کارگران زندانی، در این زمینه همراه و همدوش سندیکاها و فعالان سندیکایی خواستار کارزاری مشترک در سطح داخلی و خارجی است و در این راه تمام امکانات خود را بکار می برد.