Popular Posts

۱۳۹۲ اسفند ۱۲, دوشنبه

مبارزۀ زحمتکشان پرتغال علیه برنامه‌های ریاضت اقتصادی


         روز 12 بهمن 1392 هزاران کارگر در روز بین‌المللی نبرد در پرتغال شرکت کردند
روز 12 بهمن 1392، در سراسر پرتغال هزاران هزار نفر از کارگران، مردم بیکار، بازنشستگان و جوانان، در «روز ملی نبرد» علیه بهره‌کشی و بینوایی که دولت «حزب سوسیال دمکراتیک و مرکزِ دمکراتیک و اجتماعی» بوجود آورده است، تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان خشم خود را علیه سیاست راستگرایی که این دولت به‌طور مصرانه با یک هدف – ریاضت اقتصادی بیشتر و بیشتر - اجرا می‌کند، ابراز کردند.

از شمال تا جنوب، میدان‌ها و خیابان‌های مراکز مهم نواحی مختلف صدای زندۀ کارگرانی را که خواستار استعفای دولت و انتخابات زودرس بودند، منعکس می‌کردند. مردم خواهان قراردادهای دستجمعی در کمپانی‌ها و مناطق مختلف؛ افزایش دستمزد و افزایش حداقل دستمزد ملی، حداقل یک یورو در روز؛ بالا بردن قدرتِ خرید، بهبود اقتصاد و تولید اشتغال بودند. تظاهرکنندگان همچنین آمادگی خود برای ادامه مبارزه در ماه بهمن را، در شرکت‌ها و در مناطق مختلف اعلام کردند؛ همچنین سازمان دهی و ادامۀ دوباره مبارزه در تمام نواحی و مناطق مختلف در هفتۀ 18-25 اسفند را تصویب کردند.