Popular Posts

۱۳۹۲ مهر ۵, جمعه

بیکاری جوانان در اتحادیه ی اروپا

                                
بیانیه  دفتر اروپایی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در رابطه با بیکاری جوانان در اروپا

جمعیت جوان، بخش بسیار فعال و پویای جامعه و نیز بخش آسیب پذیر نیروی کار فعال محسوب می شوند، بطور روزانه از عواقب بحران اقتصادی جهان رنج برده و از سیاست های ضد کارگری دولتهای خود تحت فشار هستند.
در نتیجه اعمال این سیاست‌ها  امروزه نسل جوان، که جزو آسیب پذیرترین قشرهای جامعه هستند، با بیکاری وسیع و آینده نامطمئنی روبرو هستند. آنان قربانی سیاست استخدام‌های موقت بوده که قانون قراردادهای دسته جمعی شامل حال آنها نمی شود. آنان شاهد تبعیض‌ها و رانده شدن به حاشیه اجتماع میباشند. این نسل جوان به اجبار به کارهای موقت روی میآورند مانند کارهای پاره وقت، کارهای  پیمانکاری خصوصی بدون داشتن بهداشت  کار و یا حقوق سندیکایی.
امروزه جوانان در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند.  یافتن کار در یک محیط رقابتی شدید بسیار دشواراست. درچنین شرایطی که کارفرماها در پی حداکثر سود خود هستند، بیکاری در بین اغلب جوانان شبیه یک کابوس است.
هم اکنون در اتحادیه اروپا ۲۷ میلیون بیکار وجود دارد که به این رقم باید افزایش بیرویه بیکاری جوانان را نیز اضافه کرد.
بر اساس آمار، در ماه فوریه ۲۰۱۳ - که رقم واقعی را نشان نمی‌دهد-  رقم بیکاری جوانان دریونان  به 64.2 درصد افزایش یافته (از 50.4 درصد در ماه مشابه سال ۲۰۱۲) ، در اسپانیا به  55.5 درصد (از 50.5 درصد سال ۲۰۱۲)،  در ایتالیا به 38.7 درصد (از 31.9 درصد سال ۲۰۱۲)، در پرتغال به 38.6 درصد (از 35.4 درصد سال ۲۰۱۲)، در اسلواکی 35.9 درصد در ایرلند به 30.8 درصد، در قبرس به 28.4 درصد، در فرانسه 26.9 درصد، در بلژیک ، فنلاند، لوکزامبورگ و استونی حدودا 20 درصد می‌باشد. این ارقام برای کشورهای اتحادیه اروپا و منطقه واحد پولی یورو برابر است با 23.6 درصد و 24.2 درصد،  که می‌توان گفت حدودا 5694000 و ۳۵۸۱۰۰۰ نفر جوان زیر ۲۵ سال بیکارند. در مجموع میزان شاغلین جوان در مدت چهار سال گذشته 5 درصد  کاهش یافته است یعنی از 37.3 درصد به رقم 32.8 درصد رسیده است که از میزان شاغلین سنین بالا سه برابر بیشتر افت کرده است.
کمیسیون اروپایی از کشورهای عضو خود خواست که درجهت کاهش بیکاری بین جوانان اقداماتی را انجام دهند.  و از وزرای کار کشورهای عضودعوت کرد که در جلسه‌ای این موضوع را بررسی کنند. در عین حال پیشنهادهایی به اعضای خود در جهت مقابله با این معضل ارایه داد مانند برنامه «تضمین شغلی جوانان اروپایی». در این برنامه‌، اتحادیه به اعضای خود توصیه می‌کند که در مدت کمتر از چهار ماه بعد از تکمیل برنامه‌های مطالعاتی خود به آنان یا کار پیشنهاد بدهند و یا برنامه‌های آموزش و یا کارآموزی و شغلی ترتیب دهند.
دفتر منطقه اروپایی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری معتقد است که این برنامه‌ها و سیاست‌ها نمیتواند بر بحران  و رکود  اقتصادی  جاری که بیرحمانه بوده و نیز با طاعون«ریاضت طلبی» آغشته شده، غلبه کند.
 سرمایه‌داری یک سیستم اقتصادی بوده که که ایدئولوژی سود طلبی‌اش همراه با  گسترش فرهنگ فردگرایی می‌باشد و سعی در زیر سئوال بردن مبارزه مشترک و تشکل‌یابی است. با تمام قوا در تلاش است که جوانان را تبدیل به عناصری جدا از هم و گریزان از مسائل اجتماعی کند.
بحران جهانی اقتصادی سرمایه‌داری  نشان می‌دهد که هنوز در جامعه طبقات مختلف وجود دارند و مبارزه طبقاتی ادامه دارد.  و همزمان با آن شرایط اجتماعی حاضر که جوانان مبارزات و سازماندهی خود را باید در آن شکل دهند بسیار سخت و دشوار می‌باشد.
بنابراین آشکار است که جواب به این مشکلات در بسیج و ارتقاء هرچه بیشتر جنبش‌های سندیکایی مبتنی بر بینش طبقاتی است.  و نیز پاسخ آن را در همبستگی طبقاتی و اتحاد کارگران همه کشورها در سراسر جهان، و همراهی و تشکل جوانان در این جنبش طبقاتی می‌توان پیدا کرد.
در اروپا، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری توسط دفاتر  منطقه‌ای خود فعال می‌باشد ودر جهت دفاع از حقوق جوانان برای پیدا کردن کارهای دایمی با تمامی حقوق قانونی و بیمه‌ها و حق داشتن تحصیل و مسکن کوشا تلاش می ورزد.
فقط با تقویت صفوف نیروهای مبارزه طبقاتی می‌توانیم امید ساختن یک دنیای بهتری را برای جوانان که در آن  داری حق زندگی بهتر وبا حقوق  کامل خود و برآورنده نیاز زندگی‌شان باشد، را برآورده سازیم.