Popular Posts

۱۳۹۳ شهریور ۴, سه‌شنبه

خبرهای کارگریاستفاده از نیروهای یگان ویژه پلیس علیه کارگران معترض معدنِ سنگ آهن بافق

در اعتراض به خصوصی سازی معدن سنگ آهن بافق، روز 27 اردیبهشت 93، 5000هزار نفر از کارگران معدن تحصنی را آغاز کردند. در پی وعده‌های مسئولین دولتی، بعد از 39 روز کارگران به تحصنِ خود پایان دادند. متعاقبِ شکایتِ کارفرما از نمایندگان کارگری، روز 28 مرداد، پلیس دو نفر از کارگران را دستگیر، و حکم بازداشتِ 16 نفر دیگر از نمایندگان کارگری را صادر کرد. شانزده کارگری که حکم بازداشت آنها صادر شده است به معدن پناه بردند و در میان همکاران خود قرار گرفتند. در اعتراض به دستگیری دو نفر از همکارانشان و تلاش پلیس به دستگیری 16 کارگر دیگر، روز 29 مرداد 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق دست از کار کشیدند. یکی از کارگران معترض اعلام کرد، "پایان اعتراض صنفی کارگران به لغو حکم بازداشت هر 18 کارگر منوط شده" است. مطابقِ گزارشهای ایلنا، "به قصد متفرق کردن تحصن کنندگان و بازداشت 16 کارگر"، روز 30 مرداد نیروی یگان ویژه پلیس در معدنِ بافق مستقر شدند؛ ولی روز 31 مرداد، نیروی انتظامی "در مکانی خارج از معدن مستقر" شدند. کارگران خواهانِ سرمایه گذاری "15 درصد از ارزش افزوده معدن برای توسعه منطقۀ" عقب مانده هستند. روز 22 مرداد 93، در بازدید خود از معدن، ربیعی وزیر کارِ جمهوری اسلامی گفته بود، "اگر تحصن پیشین کارگران (که 39 روز طول کشید) 339 روز هم ادامه پیدا می‌کرد اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگرها کم شود.""دوره ظلم ستیزی به سرمایه‌داران تمام شد"

مطابق گزارش 21 مرداد 93 خبرگزاری مهر، ، در حینِ اعلامِ "بخشش و یا معافیتِ" 50 درصد از مالیاتِ سرمایۀ خارجی، روزِ 21 مرداد 93، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت، "دوره ظلم ستیزی به سرمایه داران تمام شد."رواج قراردادهای موقت

مطابقِ گزارش 1 مرداد 93 ایلنا، دبیرِ خانه کارگر قزوین در نامۀ خود به ربیعی، وزیر کارِ جمهوری اسلامی نوشت، "برخی کارفرمایان بویژه در استان قزوین در بدو استخدام با گرفتن چک و سفته و قرارداد سفید امضاء قدرت چانه زنی و اعتراض در مقابل بی‌عدالتی‌هایی که بر آنان تحمیل می‌شود را می‌گیرند و همچنان نظارتی از سوی بازرسی اداره کار بر عملکرد آنان نیست....... برخی دیگر از کارفرمایان در بدو استخدام از کارگران می‌خواهند تا سه ماه بدون حقوق و قطع مزایایی چون نهار، سرویس ایاب و ذهاب به صورتِ رایگان کار کنند..... در صورتی که کارفرما خواست به تعهدات خود در برابر کارگر عمل نکند، کارگر را با چک و سفته امضا شده تحت فشار قرار دهد تا مبادا از کارفرمای خود شکایت کند."گسترش مناطق آزاد تجاری و پایمال شدن حقوق کارگران

مطابقِ قانونِ کار ایران، قراردادِ کارِ کارگران باید در سه نسخه تهیه شده و یک نسخۀ آن در اختیارِ کارگران قرار گیرد. مناطقِ ویژه و آزادِ اقتصادی مشمولِ قانون کار نمی‌شوند. مطابقِ گزارشِ 28 تیرِ 93 ایلنا، "در حالِ حاضر در کشور نزدیک به 62 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد." گسترشِ مناطقِ آزاد و ویژه اقتصادی یکی از اولویت‌های دولتِ روحانی است و مطابقِ گزارشِ 5 مردادِ ایلنا، "پیشنهادِ ایجادِ منطقه آزاد در بوشهر در جلسه دیروز (4 مرداد) شورای عالی مناطق آزاد کشور به ریاست معاونِ اول رئیس جمهور مطرح و موردِ تصویب قرار گرفت." مخالفت با حق اعتصاب کارگران

گزارشِ 5 مردادِ 93 ایلنا، از 14 ماه مطالباتِ معوقه کارگرانِ شاغل در منطقۀ آزاد و ویژه پارس جنوبی (عسلویه)، و چندین نوبت اجتماعاتِ اعتراضی 500 نفر از کارگرانِ خبر داد و نوشت، "به دنبال برگزاری چند نوبت اجتماعات صنفی کارگران..... کارفرمای پیمانکار دو ماه از مطالباتِ مزدی را پرداخت کرد.....  یک نسخه از قرارداد کارِ هر کارگر را نیز در اختیار وی قرار داد..... این نخستین بار است که در منطقۀ ویژه کارفرما متعهد شده است نسخه‌ای از قرارداد را به کارگران تحویل دهد." در واکنش به اعتراضِ کارگران به مطالباتِ معوقۀ خود، عباس قائدرحمت، دبیر کمیسیون مجلسِ گفت، "اعتراض تنها راه پیگیری مطالبات کارگران نیست."

                         

90 درصد کارگرانِ ایرانی زیر خطِ فقر زندگی می‌کنند

روزِ 16 مرداد 93، در گفتگویی با خبرنگارِ ایلنا، علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس و دبیرکل خانه کارگر گفت، "هم اکنون معیشت 90 درصد جامعه کارگری کشور زیر خط فقر بوده و 10 درصد باقیمانده نیز با خطِ فقر فاصله چندانی ندارند...... در سالِ گذشته شاهد شدیدترین رکود تورمی بودیم..... رکود اقتصاد مربوط به یک دولت نیست و این رکود از سال 72 آغاز و در سال 74 تاکنون شدت گرفته است."
منابع مورد استفاده: خبرگزاری‌های ایلنا و مهر