Popular Posts

۱۳۹۲ شهریور ۱, جمعه

موفقيت كارگران در باز پس‌گيري حقوق معوق پس از 7 روز اعتصاب


كارگران پيمانكار اجرايي كه براي شركت محور‌سازان مشغول كار در پارس جنوبي بودند، به اعتصاب خود پایان دادند. پس از 7 روز اعتصاب و تحميل زيان ناشي از تاخير در پيشرفت كار پروژه، پاي كارفرما  به معركه باز  و شركت محور‌سازان مجبور به پرداخت سه ماه حقوق كارگران پيمانكار اجرايي شد.
اين موفقيتِ كارگران پيمانكار اجرايي باعث شد كه كاركنان بلاواسطه‌ي شركت محور‌سازان هم دست از كار بكشند و طولي نكشيد كه آنان نيز حقوق معوق خود را دريافت كردند.
كانون مدافعان حقوق كارگر اين موفقيت را به كارگران تبريك مي‌گويد و بار ديگر ضرورت همبستگي و ايجاد تشكل مستقل كارگري را براي احقاق حق كارگران يادآوري مي‌كند.