Popular Posts

۱۳۹۳ خرداد ۷, چهارشنبه

گزارش دریافتی


مبارزه سندیکاهای کارگری اتریشدر تاریخ ۱۱-۲۴ ماه مارس ۲۰۱۴ در اتریش، کارگران و کارمندان بخش‌های مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی به پای صندوق‌های رای‌گیری رفتند تا این بار و برای یک دوره ۵ ساله دیگر، نمایندگان خود را به جهت دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان به اتحادیه سراسری کارگران و کارمندان (آ - کی) بفرستند.

سندیکای چپ با سمت طبقاتی (گی – ال – بی) که با احزاب مترقی از آن جمله حزب کمونیست اتریش در زمینه‌های گوناگون متمایل به همکاری است یکی از سندیکا‌های موجود در این کشور است که با طرح خواسته‌هایی مانند: مخالفت با افزایش فشار کار بر کارگران  و زحمتکشان، مخالفت با تعدیل نیروی کار انسانی‌ و همچنین کاهش ساعت کار و افزایش دستمزد مطابق نرخ تورم موجود، در این دوره از انتخابات شرکت کرد.

فعالین این سندیکا توانستند در این دوره تعداد آرا خود را در دو استان به ترتیب: در شهر وین از ۲۲۰۰ رای در سال ۲۰۰۹ به ۳۶۹۰ رای در انتخابات سال ۲۰۱۴ و در استان اشتایر مارکت آرا خود را به دو برابر دوره قبل افزایش دهند.

بدین ترتیب با حضور روبرت هوبک، کارمند اداره پست، و هوا هاررر، یکی‌ از کارکنان شرکت اتوبوس‌رانی و متروی شهری، در اتحادیه سراسری شهر وین و به عنوان فراکسیون چپ که در همکاری با حزب کمونیست اتریش فعالیت می‌‌کنند؛ می‌‌توان انتظار داشت که این سندیکا با نیروی موثرتری در راستای خواسته‌هایی همچون ۳۰ ساعت کار در هفته، با حفظ حقوق کامل؛ ۶ هفته مرخصی سالانه با حقوق؛ تضمین حقوق بیکاری مناسب که بالاتر از خط فقر تعیین شده باشد؛ ردّ  قاطعانه پیشنهاد ۱۲ ساعت کار در روز از طرف احزاب نولیبرالی و درخواست حداقل دست مزد به مبلغ ۱۰ یورو برای هر ساعت کاری، به مبارزات خود ادامه دهند.

در این انتخابات سندیکاهایی که با مجموعه احزابِ چپ، مترقی و نیز سبزها همکاری می‌کنند بیشترین آرا را از آن خود کردند و سندیکایی که با حزب دست راستی‌ آزادی! اتریش همکاری می‌‌کند با کاهش آرا مواجه شد.

در مجموع ۱۱ فراکسیون سندیکایی برای یک دوره ۵ ساله دیگر فعالیت‌ها و سیاست‌های خود را به داوری و ارزیابی زحمتکشان قرار خواهند داد.

با آرزوی موفقیت برای همه زحمتکشان جهان

توضیحات : آ - کی = آربایترکاممر = اتحادیه سراسری
گی – ال - بی = سندیکای بلوک چپ