Popular Posts

۱۳۹۳ تیر ۶, جمعه

برگزاری گردهمآیی موفق سندیکاهای کارگری کشورهای عربی در آتنِ یونان


در روزهای 11 و 12 ماه مه 2014، گردهمایی اتحادیه‌های صنفی عربیِ فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهایِ کارگری با موفقیتِ تمام در شهرِ آتن یونان برگزار شد. 39 فعالِ سندیکایی از 13 کشور عربی در این کنفرانسِ دو روزه شرکت کردند. 26 نماینده در رابطه با مسائل داغ و تعیین کننده‌ای، که کارگرانِ عربی و جنبشِ کارگری عربی با آن‌ها مواجه‌اند، موضوعاتی در رابطه با همبستگی بین‌المللی و فعالیت‌های سندیکایی در حمایت از جنبشِ فلسطین، در سالنِ کنفرانس سخنرانی کردند. 

شرکت کنندگان به یک جمع‌بندی رسیدند؛ و روی مصوبه‌ای و طرحِ عملیاتی در مقایسی وسیع برای منطقه، رأی دادند. مصوبه یک سری ابتکارات و فعالیت‌های بسیار مهم فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و اتحایه‌ها و دوستان پیوسته به فدراسیون در جهانِ عرب را، در برنامۀ عمل خود قرار می‌دهد. بار دیگر، شرکت کنندگان در گردهمآیی حمایتِ بدونِ قید و شرطِ خود را از مردمِ فلسطین و جنبش فلسطین برای دفاع از حقوقِ خود برای یک کشورِ آزاد، مستقل با حاکمیتِ ملی، ابراز داشتند. بزودی دفتر مرکزی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری شرح توضیح مفصلی، با تمامِ اطلاعاتِ مهم در رابطه با گردهمآیی و اقدامات و فعالیت‌های طراحی شده برای آینده را منتشر خواهد کرد.