Popular Posts

۱۳۹۲ آذر ۷, پنجشنبه

سندیکای معلمان و اهمیت آموزش همگانی


کنفرانس بین‌المللی در موضوع آموزش  توسط FISE – WFTU (۲۸-۲۹ اکتبر در بروکسل بلژیک)
فدراسیون بین‌المللی سندیکاهای معلمین (FISE – WFTU ) جلسه آموزشی بین‌المللی مشترکی را تحت عنوان «نقش امروزین معلمین، مدارس کنونی، آموزش همگانی و دمکراسی در آموزش» با موفقیت در پارلمان اروپا در بروکسل  بلژیک برگزار نمودند. این کنفرانس که با ریاست دبیر سندیکای بین‌المللی معلمین (WFTU - TUI ) اورلاندو پرز (از ونزوئلا) و حسن اسماعیل رئیس (از لبنان) که در کنگره FISE در سال ۲۰۱۲ در  کاراکاس انتخاب شده بودند، برگزار شد.
این کنفرانس با حضور اتحادیه‌های کارگری از ۱۶ کشور جهان برگزار گردید. شرکت کنندگان در مورد نقش معلمین و کارکنان آموزشی در هماهنگی و آموزش مبارزات کارکنان عرصه آموزشی در سراسر جهان را بررسی نمودند.