Popular Posts

۱۳۹۳ فروردین ۱۶, شنبه

همایشِ موسسانِ اتحادیۀ بین‌المللی کارگرانِ بازنشسته

شرکت نماینده فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری در کنگره موسسان اتحادیه بین‌المللی معلمین و کارگران بازنشسته

دوستان گرامی،
موضوع جمع شدن کارگران بازنشسته و مستمری بگیران بازنشستگی در یک سندیکای بین‌المللی دیگر یک رویا نیست؛ آرزویی که با خواست شما، فدارسیون جهانی سندیکاهای کارگری و سایر اتحادیه‌هایی که از این امر حمایت می‌کنند به واقعیت پیوست. به نمایندگی از طرف دبیر کل فدراسیون از حمایت‌های اتحادیه‌های کارگری بارسلون و بخصوص از سی-اس-یو (CSU) که این امر را میسر نموده‌اند، تشکر می‌نمایم.

در شرایط امروزی برای مقابله با مقررات ریاضتی و سیاست‌های نئولیبرالی،‌علیه سرمایه‌داری و قدرت گیری امپریالیسم، ما بیش از هر وقت دیگری به امر اتحاد نیاز داریم. میلیون‌ها انسان بعلت این سیاست‌های امپریالیستی – که فقط عده معدودی از سود آن بهره می‌برند- آسیب می‌بینند.

جمعیت جهان بسرعت پیر می‌شود و زحمتکشانِ شاغل به سن بازنشستگی رسیده و به جمعیت بازنشستگان افزوده می‌شوند و این جمعیت بخش مهمی از جامعه امروز ما بشمار می‌آیند.

در دورانی هستیم که بحرانِ سرمایه‌داری و اقدامات حکومت‌های سرمایه‌داری در اغلب کشورها، زندگی بازنشستگان و مستمری بگیران را شدیداً تحت تاثیر قرار داده و آنان حقوق خود را از دست می‌دهند، حقوق و مزایایی که با مبارزه بدست آمده بود و قطعاً اغلب شما از شمارِ آنان محسوب می‌شوید. به همین دلیل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری مصمم به کمک درسازماندهی و متحد کردن شماها شده تا بطور مشترک از دست آوردهایی که با مبارزه سختی بدست آورده‌ایم دفاع نموده و از یک حقوق بازنشستگی متناسب و شرایط زیستی خوبی برخوردار شویم.

فدارسیون جهانی سندیکاهای کارگری در سال ۱۹۴۵ بعد از اتمام جنگ جهانی دوم و شکست فاشیسم، بعلت نیاز به اتحاد زحمتکشان در پاریس تاسیس شد. علیرغم مخالفت‌ها با سیاست‌های فدارسیون بعنوان یک سازمان طبقاتی، ضد امپریالستی، ضد سرمایه‌داری، ضد استعماری  و سازمانی متحد و دمکراتیک و با اصولی که تا به امروز در فدراسیون حاکم بوده است، در کنار طبقه کارگر مبارزه می‌نماید.

اغلب شما شاهد روزهای درخشان طبقه کارگر در دوره سوسیالیستی بوده‌اید، خصوصا در اروپا. جنبش جهانی اتحادیه‌ها با مبارزه و تلاش فدارسیون جهانی سندیکاهای کارگری تقویت شده بود و کارگران در سراسر جهان حقوق و  دستاوردهای بزرگی را بدست آورده بودند.

بعد از فروپاشی بلوک سوسیالیستی، فدراسیون تضعیف شد و تعداد زیادی از سازمان‌های اروپایی ترجیح دادند که به فدراسیون جهانی اتحادیه‌های آزاد (ICFTU) بپیوندند- که حالا کنفدراسیون جهانی سندیکاها ( ITUC ) شده است- و بقیه ترجیح دادند که مستقل باقی بمانند. اما تمامی آنان که به اصول خود پایبند باقی ماندند، در صف مبارزه کارگران باقی مانده و مبارزه را ادامه دادند.

هم اکنون ما می‌توانیم ادعا کنیم فدراسیون تحرکات خود را برای رودرو شدن با وضع اقتصادی درناک جهانی، حملات به جنبش اتحادیه‌های طبقاتی، اعمال سیاست های ضد سندیکایی و ضد کارگری دولت‌های سرمایه‌داری افزایش داده است. بعد از کنگره پانزدهم که در هاوانای کوبا تشکیل شد، فدراسیون دوره جدی بازسازی را شروع نمود. تقویت رهبری و تشکیلات را در کنگره ۱۶ که  در آتن در سالِ ۲۰۱۱ برگزار گردید، نشان داد که هنوز هم در تمام عرصه‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

هم اکنون ما ۸۶ میلیون عضو از ۱۲۰ کشور جهان داریم؛‌ و شما هم این تعداد را افزایش خواهید داد؛ ما با افتخار روی توان شما، تجربه و حق غیر قابل انکارتان در دفاع از حقوق‌تان که مبارزه ما را مستحکمتر می‌نماید، حساب می‌کنیم.

فدراسیون دارای ۹ شاخه سندیکایی در: صنایع غذایی، صنعت توریسم و هتل‌داری، صنایع معادن و فلزات، خدمات عمومی، آموزش و پرورش، صنعت بانکداری، ترابری و ساختمان است؛ و این اتحادیه بازنشستگان و مستمری بگیران (TUI ) نیز شاخه دهم آن خواهد بود.

با ایجاد ۶ دفتر منطقه‌ای کار فدراسیون تقویت شده است؛ که این دفاتر در امریکای لاتین، اروپا، آسیا، افریقای فرانسوی زبان، و خاورمیانه قرار دارند؛ و نیز با داشتن دفاتر ناحیه‌ای در امریکای شمالی، خاورمیانه، افریقا و آسیا، و با داشتن مقام مشورتی در سازمان ملل، سازمان جهانی کار، یونسکو و سازمان جهانی خوار و بار به مبارزه ادامه می‌دهد.

در بیش از ۶۰ سال ما همراه کارگران، کارگران مهاجر، جوانان، بیکاران، زنان، بازنشستگان و دهقانانِ فاقدِ زمین در مبارزه برای شغل دائم، دستمزد مناسب، علیه نژادپرستی، به نفع برابری جنسیتی، بیگانه هراسی، دفاع از حق متشکل شدن،‌ حق اعتصاب و حقوق بازنشستگی مناسب برای یک زندگی خوب و انسانی مبارزه نموده است.

ما تحریکات جنگ طلبانه امپریالیستی را که موجب مرگ و نابودی نسل انسان‌های بیگناه شده است، محکوم می‌کنیم؛ این تهدیدها جهان را به کوره‌های آدم سوزی هسته‌ای تبدیل می‌کند؛ ما در کنارمبارزات برحق کارگران سوریه و مردم فلسطین هستیم؛ ما متحد مبارزات مردم کوبا که علیه اعمالِ تحریم‌های امریکا به مدت بیش از ۵۰ سال است که ادامه دارد، هستیم. ما همچنین خواستار آزادی پنج کوبایی که علیه تروریزیم مبارزه می‌کنند و در امریکا زندانی شده‌اند، هستیم. ما در کنار مبارزات مردم افریقا و توده‌های زحمتکش و کارگران تحتِ ستم در همه نقاط جهان هستیم.

 شما که بخش بزرگی از زندگی خود را تلاش نموده و برای احقاق حقوق خود با سختی‌های زیادی موجه شده‌اید ما را درکنار خود دارید. شما برای نسل جدید و جوانان یک ارثیه بسیار با افتخاری را از خود باقی گذاشته‌اید و ما بایتسی که راه شما را ادامه بدهیم تا مبارزات شما فراموش نشود. این کنفرانس ادامه دهنده آن تلاش‌ها بوده و ما اینجا برای صیانت از دست آوردهای این مبارزات حضور داریم.

در واقع بازنشستگان بخشی از خانواده فدارسیون جهانی سندیکاهای کارگری هستند؛ ما اطمینان داریم که شما در این اتحادیه نقش فعالی را بعهده خواهید گرفت. شما با موقعیت خود فعالیت اتحادیه بازنشستگان و مستمری بگیران ( TUI) را تقویت خواهید نمود تا فعالیت آن برای همیشه استمرار یابد. ما نمی‌توانیم امری را دیکته کنیم وهمه چیز در حد این کنفرانش باقی بماند، ما باید قادر باشیم آنرا زنده نگه داشته و بسیار فعال نماییم.

بازنشستگان مرحلۀ جدیدی از زندگی خود را شروع می‌کنند؛ یک زندگی بدون فاصله طبقاتی، عادلانه، کامل و بدون تبعیض.

سیاست‌های ریاضتی و نئولیبرالی دولت‌های سرمایه‌داری و عملکردِ شرکت‌های چند ملیتی در راستای پایمال ساختن و نفی تعهدات و مسئولیت در قبال زندگی شما است. به عنوان نمونه، آن‌ها با هزینه کردن از شما و قطع بازنشستگی، تخلیه مسکن، افزایش قیمت دارو، غذا، آب و خدماتی چون برق، گاز، و حمل ونقل؛ چطور ممکن است که  که  این هزینه‌ها را با این حقوق ناچیز جبران نمایند؟  چطور می‌توان بدون دسترسی به نیازهای اولیه و بیمه اجتماعی یک زندگی سالم داشت؟

بخصوص در کشورهای اروپایی وضعیت کارگران و بازنشستگان بسیار نامطمئن است، اعتراضات جاری به این کاهش‌ها در کشورهای اسپانیا، یونان، ایتالیا، قبرس، پرتقال، فرانسه و دیگر کشورها  اثبات این امر تلقی می‌شود.

اساسنامه اتحادیه بازنشستگان و مستمری بگیران ( TUI) تاکیدی بر ادامه مبارزات ما و تاییدی بر حمایت فدراسیون و تمامی کارگران وابسته به سازمان ما از بازنشستگان قلمداد می‌گردد. تقویت مبارزات سازمان ما علیه سرمایه‌‌داری، امپریالیسم و تمام سیاست‌هایی که تلاش دارند گذشته پر افتخار جنبش طبقاتی اتحادیه‌ها نابود شود، است. جنبش کارگری که با تلاش و مبارزه جامعه خود را ساخته و در خاتمه خدمت‌شان نیاز به ارج گذاشتن بر کار و پیکارشان برای گسترش اقتصادی و توسعه انجام داده‌اند، استوار است.

اتحادیه بازنشستگان و مستمری بگیران سنگر مبارزات بازنشستگان در جهان خواهد شد و مبارزات آن در هر گامی همراهی فدراسیون و کارگران و اتحادیه‌های طبقاتی را خواهد داشت. با همبستگی رزمجویانه و حمایت از همدیگر مطمئنا ما به پیروزی خواهیم رسید.

فدراسیون دعوت به اتحاد در مبارزات می‌نماید؛ فقط در آنصورت می‌توانیم سرمایه‌داری را شکست داده و سوسیالیسم را دوباره بدست آوریم- تنها سیستمی که به حقوق واقعی انسان‌ها احترام می‌گذارد و از آن دفاع می‌کند.

من از طرف فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری آرزوی موفقیت در این حادثه تاریخی را برای شما دارم؛ در بحث‌های پخته‌ای که در جلسات این دو روز انجام خواهد شد، و همچنین آرزوی موفقیت در برنامه‌های عملی و قرارهای آن را دارم. با اطمینان می‌گویم که ما همراه شما بوده و از مبارزات شما تا انتها و حصول پیروزی حمایت خواهیم کرد.

با تشکر فراوان
بارسلون، اسپانیا ۵ و۶ فوریه ۲۰۱۴