Popular Posts

۱۳۹۳ مهر ۸, سه‌شنبه

تقویت نقشِ زنان در جنبش سندیکایی

برگزاری کارگاه آموزشی در مورد نقش سندیکاها و زنان کارگر در ویتنام

 

ویتنام: کارگران زن منطقه آسیا- اقیانوسیه‌ای برای تقویت جنبش زنان کارگر تلاش می‌کنند

با شرکت ۲۳ هیئت نمایندگی از ۲۷ کشور منطقه آسیا - اقیانوسیه‌ای و بیش از ۶۰ نماینده زن کارگر از تمامی اتحادیه‌های ویتنام در کارگاه‌های آموزشی که توسط فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و کنفدارسیون عمومی کارگران ویتنام (وی ژ ث ال VGCL)، از تاریخ ۲۳ تا ۲۵ ماه ژوییه در هانوی پایتخت ویتنام تشکیل گردید، شرکت نمودند.

محمد شعبان عزوز، رئیس فدراسیون در سخنرانی افتتاحیه خود متذکر شد که: «هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند نقش عظیم زنان را نادیده بگیرد. ما از مبارزات زنان برای احقاق حقوقشان حمایت میکنیم. ما از همه دوستان در جامعه جهانی درخواست می‌کنیم که فشارهای خود را به رژیم‌های ارتجاعی که حقوق زن و همچنین حقوق کل مردم جامعه را انکار می‌کنند، تشدید نمایند. ما هر گونه تبعیص بین مردم، چه از نظر فکری و یا اعتقادات و یا تعلقات مختلف را محکوم می‌کنیم. ما مبارزان سندیکاها را رزمجویان دانسته و بین زن و مرد در این مبارزه فرقی نمی‌بینیم.»

 دنگ نگوک تانگ، رئیس VGCL و معاون دبیر کل فدراسیون بیان نمود که: «در این کارگاه آموزشی، حجم عظیمی از اطلاعات و تجربه مبارزاتی اتحادیه‌ای از کشورهای مختلف مبادله و به اشتراک گذاشته خواهد شد و با حصول اطمینان از  به عدم بیکاری ، درآمد مناسب و زندگی بهتر برای اعضای زن و همه کارگران.»
همچنین پیام ویدیویی دبیر کل فدراسیون در طول برنامه افتتاحیه کارگاه آموزشی پخش گردید.
ترجمه از: