Popular Posts

۱۳۹۲ دی ۱۳, جمعه

فعالیت سندیکایی و ضرورت استقلال عمل سندیکاها

فعالیت سندیکایی و ضرورت استقلال عمل سندیکاهاموضوع فعالیت سندیکایی و چگونگی مبارزه تشکل‌های کارگری در اوضاع کنونی یکی از مباحث بسیار جدی در جنبش سندیکایی موجود کارگران کشور ماست.

بحث در این مورد بویژه پس از تخلف‌های متعدد و وسیع در جریان انتخابات کانون انجمن صنفی دامنه گسترده به خود گرفته است.

چندی پیش خبرگزاری ایلنا موضوع "آسیب شناسی استقلال نهاد کارگری" را در راستای اجرای برنامه سه‌جانبه گرایی وزارت کار دولت یازدهم، به بحث و بررسی گذاشت. در بخش سوم این بحث یکی از چهره‌های شناخته شده تشکل‌های غیرواقعی و غیر مستقل کنونی، حسن صادقی دبیر پیشین هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مطالبی را عنوان ساخت که بهترین سند و یکی از گویاترین نمونه‌ها برای اثبات نقض دایمی و مکرر حقوق سندیکایی در بیش از سه دهه حیات جمهوری اسلامی است. ایلنا 13 آبان ماه از قول حسن صادقی نوشت: "وابستگی نهادهای صنفی کارگری چه در سال‌های قبل از انقلاب و چه در سال‌های پس از آن همواره موضوعی جدی برای کارگران بوده است که بسته به شرایط زمانی شدت و ضعف داشته است..... بررسی عملکرد تشکل‌های صنفی کارگری در این مقاطع تاریخی نشان می‌دهد که دولت تا چه اندازه بر ادبیات و موضع گیری‌های این نهادها تاثیر گذار بوده است.... قوانین موجود (خوب توجه کنید) با آزاد گذاشتن دست کارفرما و نمایندگان دولت در تایید صلاحیت منتخبان صنفی کارگران در محیط کارگاه استقلال صنفی را از همان بدو تاسیس تشکل‌های کارگری سلب می‌کند.... تا زمانی که قوانین فصل ششم قانون کار و نحوه مدیریت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییری نکند، دولت و کارفرما همواره بر فعالیت‌های صنفی کارگران مسلط خواهند بود."

این سخنانِ یکی از چهره‌های اصلی کانون شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های غیرواقغی دقیقاً به این معناست که فعالیت‌های سندیکایی در تمام سه دهه گذشته در کنترل و تحت هدایت دولت‌های جمهوری اسلامی بوده است. این واقعیت، امروز از زبان کسی جاری می‌شود که خود همواره در مقابل تشکل‌های مستقل اقدام و فعالیت کرده و هم اکنون نیز از مشاوران اصلی وزیر کار دولت یازدهم است. به‌هرروی برخلاف تصور و برنامه آنانی که با برنامه‌ریزی معین در جهت "باغبانی و معماری" فعالیت‌های سندیکایی تلاش می‌کنند، زندگی روزمره و اثرات فاجعه‌بار سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مانند تعدیل اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی، آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها، کارگران ایران به اهمیت احیای حقوق سندیکایی و برپایی تشکل‌های مستقل سندیکایی رسیده و در راه آن به اشکال مختلف تلاش می‌کنند. اینک ما در مقطع زمانی قرار گرفته‌ایم که امکان انکار حقوق سندیکایی به دلایل متعدد ذهنی و عینی و نقض خشن و آشکار حق سازمان‌یابی سندیکاهای کارگری وجود ندارد. به دیگر سخن، پیمودن مسیر گذشته در برخورد با خواست کارگران مبنی بر تامین حقوق سندیکایی به شکل سابق برای دولت و حکومت امکان پذیر نیست.

طرح سه‌جانبه گرایی وزارت کار و سازمان دادن بحث‌هایی به نام "آسیب شناسی استقلال نهاد کارگری" به این منظور و دیگر اقدام‌های هدفمند نشان می‌دهد با نزدیک شدن به زمان آغاز جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزدها، فعالیتی همه‌جانبه و برنامه‌ریزی شده برای کنترل و هدایت مطالبات کارگران و زحمتکشان در دستور کار قرار دارد.

ضمن آنکه باید با مبارزه‌ای هوشیارانه و بهره‌گیری از همه امکانات خواست مبرم احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد سندیکاها را به پیش برد، باید دقت و مراقبت کافی و هوشیارانه داشت که استقلال عمل و هویت طبقاتی سندیکاها و تشکل‌های کارگری حفظ شود. حفظ استقلال سندیکاها شرط ضرور هرگونه فعالیت سندیکایی است. طرح "باغبانی" تشکل‌های کارگری که وزارت کار دنبال می‌کند و مورد حمایت اتاق بازرگانی نیز هست، طرحی یک سویه نیست، بلکه طرحی کاملاً چند وجهی بوده و مرحله به مرحله اجرا می‌شود. فعالیت سندیکایی برپایه صحیح طبقاتی با هر نوع مداخله، سمت، جهت‌دهی و هدایت آشکار و پنهان از سوی دولت و کلان سرمایه‌داران در مغایرت قرار دارد. نباید فراموش کرد اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی به عنوان بخش‌هایی از برنامه آزاد سازی اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارند؛ بنابراین استفاده از هر روزنه و امکان و فعالیت علنی و قانونی سندیکایی به معنی پشتیبانی از دولت روحانی و برنامه‌های اقتصادی-اجتماعی آن نیست. سندیکاهای مستقل کارگری تا کنون با نقش ارزنده خود تاثیر بسیاری بر مسایل کارگری باقی گذاشته‌اند؛ بکوشیم این نقش را تقویت کنیم.


ادای احترام فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به نلسون ماندلا

ادای احترام فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به نلسون ماندلا

با کمال تاسف خبر فوت رهبر تاریخی آفریقای جنوبی نلسون ماندلا را دریافت کردیم؛ وی قهرمان مبارزات ضد نژادپرستی بود.
مردم جهان یک شخصیت ویژه در مبارزه برای دنیای دیگر توام با عدالت اجتماعی، برابری و رعایت حقوق انسانها، صلح جهانی و عاری از استثمار سرمایه‌داری، بدون نژادپرستی و بیگانه‌هراسی را از دست دادند.
نلسون ماندلا زندگی خود را در راه بهبود زندگی آفریقایی‌ها فدا کرد؛ او علیه استعمار و امپریالیسم جنگید؛ ولی این مبارزه ابعادی وراروی جهانی داشت.
در دورهٔ ریاست جمهوری وی آفریقای جنوبی یکی از کشورهایی با دمکراسی درخشان شد.
مبارزات سندیکاهای کارگری در آفریقای جنوبی بر همگان آشکار است؛ همکاری نزدیک وی با کنفدارسیون سندیکاهای آفریقای جنوبی (COSATU ) تا زمان پیروزی زحمتکشان آفریقای جنوبی ادامه داشت. وی بعد از ۲۷ سال زندانی بودن بخاطر رهبری مبارزات ضد نژادپرستی‌اش در سال ۱۹۹۴بعنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. در سپتامبر ۱۹۹۵ در کنگرهٔ پنچم COSATU شرکت نمود و نقش  COSATU  را بعنوان سازمان دهنده جنبش دفاع از حقوق زحمتکشان و یکی از متحدان مبارزات علیه نژادپرستی تاکید نمود.
شرکت ایشان در این کنگره نقش بزرگی در تعیین خطوط کلیدی برای تقویت و گسترش جنبش کارگری و نیز شرکت آنان در تصمیمات دولت داشته و باعث حمایت زحمتکشان از دمکراسی چند نژادی در آفریقای جنوبی شد.
مبارزات خستگی ناپذیر وی برای حقوق انسان‌ها در سراسر جهان و بخصوص درآفریقا منجر به دریافت جایزه صلح نوبل در سال ۱۹۹۳ گردید. مبارزات وی برای صلح در اغلب کشورها الگوی مبارزاتی شد.
زحمتکشان جهان، فقرا، محرومین، کسانی که امروزه علیه بحران‌های سرمایه‌داری مبارزه می‌کنند، همه مدیون مبارزات ماندلا هستند. مبارزات وی بیهوده نبوده است و ما باید ادامه دهنده تلاش‌ها و اندیشه‌های وی برای ایجاد دنیای بهتری باشیم.
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با ۸۶ میلیون عضو خود از۱۲۰ کشور چهان در این غم خود را با مردم، زحمتکشان و دولت آفریقای جنوبی شریک می‌داند.
WFTU همیشه در سالهای سخت، در کنار طبقات زحمتکش آفریقای جنوبی به همراه نلسون ماندلا و SCAP (حزب کمونیست آفریقای جنوبی)، در مبارزه علیه رژیم نژاد‌پرست حضور داشته است.
WFTU دوست «امروزین» مردم آفریقای جنوبی نبوده است؛ چرا که دوستی‌اش دایمی، صادق و برادرانه و طبقاتی است؛ و برای همین است که ما از فقدان نلسون ماندلا عمیقا متاثر هستیم.
ماندلا یک آفریقایی، یکی از مردان بزرگ همه قرن‌ها باقی خواهد ماند و در تمامی مبارزات زحمتکشان برای رهایی و کسب حقوق کامل‌شان حضور خواهد داشت.
ماندلا برای همیشه در قلب ما و مبارزات ما ماندگار خواهد بود.
دبیر کل    

غارت اموال كارگران و زحمتكشان در سازمان تامين اجتماعي

بخش دوم مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار، مقاوله نامه ٩٨، در شماره آینده  اتحاد کارگر  منتشر میشود


غارت اموال كارگران و زحمتكشان در سازمان تامين اجتماعي

رئيس كميسيون تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي در مجلس عنوان كرد كه بيش از 200 مورد تخلف در اين سازمان در تحقيق و تفحص آمده است. یک روز پس از تجلیل از خدمات دولت احمدی نژاد، در جریان دیدار پایان 8 سال ریاست جمهوری ، خبرگزاری ایلنا، از قول جعفرزاده رئیس هیات تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی (آخرین ریاست بر آن را قاضی مرتضوی برعهده داشت همان كسي كه جنايات كهريزك منتسب به او است ) گزارش داد:تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به صورت کامل طبقه بندی و جمع آوری شده بود اما در اواخر دوره مجلس هشتم، برخی از دولتی‌ها با مانع‌تراشی و اعمال محدودیت و فشار جلوی قرائت آن را گرفتند. مجموع گزارش‌‌های هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۵۰ هزار صفحه است که رونوشتی از آن در اختیار برخی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور است.
بخشی از تخلفات مشهود مربوط به سوء استفاده‌های مالی از منابع مالی سازمان تامین اجتماعی‌است. به عنوان مثال در یک پروژه عمرانی بدون آنکه کار به پایان رسیده باشد مبلغ ۱۲ میلیارد تومان به حساب پیمانکار مربوطه واریز شده‌ است. یکی دیگر از تخلفات ثبت شده مسئولان سازمان تامین اجتماعی خرید و استفاده از داروهای بی‌کیفیت خارجی است. در جریان تحقیق و تفحص، برخی مدیران با وجدان به من اعلام کردند که یکی از مدیران عالی‌رتبه به چندین شرکت می‌گفته که ۲۰۰ میلیون پاداش از فلان مصوبه بردارید و بعد ۵۰ میلیون آن را می‌دادند و ۱۵۰ میلیون آن را به صورت دستی به تهران منتقل می‌کردند. در مورد دیگری امتیاز انحصار کارخانه‌ای را به آقایی داده‌اند و این درحالی بود که آن امتیاز بیشتر از خود کارخانه سود کرده است. حجم تخلفات مالی در سازمان تامین اجتماعی بالای 10 هزار میلیارد تومان است. در یک نمونه برای کارخانه سیمان به جای دینام آلمانی، دینام چینی خریداری شده است و از این طریق ۱۲ میلیارد تومان سوء استفاده شده‌ است.
متن كامل گزارش تحقيق و تفحص
گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابع از سوی ایرج عبدی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در صحن علنی قرائت شد.به گزارش خانه ملت،در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که توسط سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس امروز در صحن علنی (چهارشنبه 13 آذر ) قرائت شد ،آمده است: مبالغی شامل500 میلیون ریال کارت هدیه به رحیمی، یک میلیارد ریال به عباسی و شیخ‌الاسلامی، 500 میلیون ریال کارت هدیه به سرپرست وقت وزارتخانه تعاون، یکصد میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به مدیرعامل خبرگزاری موج و یکصد میلیون ریال کارت هدیه به مدیرعامل وقت ایرنا تحویل داده شده است.

متن کامل این بیانیه که در صحن علنی قرائت شد به شرح ذیل است:
هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در روزهای اولیه بررسی به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از اوقات اعضای هیات را درگیر خود کرده بود. تفاهم نامه ای بین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف 4 میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) 138 شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار 138 شرکت از مجموع 207 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت های مختلف بیمه ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و…. صنایع مس شهید باهنر و… به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف می باشد.
براساس ماده 36 آیین نامه معاملاتی سازمان فروش اموال غیرمنقول با پیشنهاد مدیرعامل، تایید هیات مدیره و تصویب هیات امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط به صورت مزایده عمومی و یا از طریق موسسه املاک و مستغلات سازمان انجام خواهد شد، با عنایت به اینکه میزان مالکیت شرکت شستا در بسیاری از شرکت های فهرست پیوست شماره 2 به میزان 100 درصد می باشد،اموال غیرمنقول محسوب می گردد و در این ارتباط مصوبه هیات امنا درخصوص واگذاری اموال مذکور اخذ نشده است. همچنین نحوه فروش شرکت های مذکور به صورت مزایده عمومی و از طریق موسسه املاک نیز نبوده است.
درخصوص مبلغ تفاهم نامه مذکور مدیریت امور بین الملل بانک مسکن مبنی بر واریز حواله ارزی دریافتی به ملع 442.524.454.500 ین ژاپن از first Islamic investment bank ltdمالزی درتاریخ 10/3/91 به حساب قرضه الحسنه ارزی به شماره 5/8741 سازمان تامین اجتماعی نزد اداره کل عملیات ارزی بانک مسکن در بانک مذکور واریز گردیده است، ولی پس از 10 روز مدیریت امور بین الملل بانک مسکن طی نامه شماره 6245/1/91 مورخ 13/10/91 به سازمان اعلام نمود که به دلیل اینکه بانک دریافت کننده وجه حواله ارزی در مالزی در فهرست جدید موسسات مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است، لذا وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین المللی نداشته و ندارد.حسب بررسی به عمل آمده وجه مذکور صرفاً امکان استرداد واریزکننده آن (شرکت سورینت قشم) را دارد و اقدام شعبه مذکور درخصوص تایید واریز وجه به حساب سازمان تامین اجتماعی از لزومات انعقاد تفاهم نامه بوده است و در صورت عدم وجود تاییدیه مذکور تفاهم نامه منعقد نمی گردید.
مصوبه شماره 1339 مورخ 26/9/91 هیات مدیره سازمان مقرر گردیده به استناد بند (د) تبصره یک ضوابط اجرای بودجه سازمان (پیوست شماره 7) شرکت های تحت پوشش واگذار شده از سوی دولت که به عنوان رد دیون دولت دریافت گردیده را حتی الامکان به صورت نقدی به فروش برسانند. مصوبه مذکور مغایر با بند (د) تبصره یک بودجه سازمان بوده است. زیرا برابر بند مذکور باید شرکت هایی که در بخش سرمایه گذاری های انتفاعی فاقد بازده مورد انتظار بوده و یا متناسب با سیاست های سرمایه گذاری نمی باشند، توسط هیات مدیره صندوق به فروش برسند. در صورتی که بیشتر شرکت هایی که در لیست فروش به شرکت سورینت قشم قرار گرفته اند دارای بازده و سود بالایی بوده اند به عنوان نمونه پتروشیمی آبادان که یکی از پربازده ترین شرکت ها در کشور بوده و طی سال های 88 تا 91 به ترتیب 58 درصد، 82 درصد، 54 درصد و 164 درصد بازدهی سرمایه گذاری داشته است و با شرکت پتروشیمی امیرکبیر طی سنوات 89 لغایت 91 به ترتیب 22.5 درصد، 44.5 درصد و 65 درصد بازدهی سرمایه داشته اند.
به منظور صدور چک تضمین موضوع بند 3 تعهدات سازمان در تفاهم نامه حساب سپرده شماره 440081426111 با امضای آقایان سعید مرتضوی و علی پیرداده خانی (مدیرعامل وقت و مدیرکل امور مالی) در بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران در تاریخ 21/10/91 (حدود یک ماه پس از انعقاد تفاهم نامه) افتتاح گردیده و تعداد 5 فقره چک به شماره های 591352/823 لغایت 591256/823 جمعاً به مبلغ 177809 میلیارد ریال از حساب مذکور صادر و به خریدار تحویل گردیده است. شایان ذکر است هیچگونه اطلاعاتی درخصوص ثبت عملیات حساب مذکور در دفاتر و حساب های سازمان تامین اجتماعی موجود نبوده و هیچگونه اطلاعاتی در این خصوص به این گروه ارائه نگردیده است.به دلیل اینکه انتصاب آقای مرتضوی در سمت مدیرعاملی سازمان توسط دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده بود، ایشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهم نامه فاقد صلاحیت و اختیارات قانونی لازم به منظور واگذاری شرکت های مذکور بوده است.
هیات مدیره شستا فروش شرکت های مذکور را در جلسه 29/9/91 (دو روز پس از انعقاد قرارداد تفاهم نامه) مصوب نموده است و مقرر گردیده فهرست های پیشنهادی به سازمان اعلام و سپس در جلسه آتی توسط اعضا تنفیذ شود. فهرست مذکور طی بند 6 مصوبه مورخ 13/10/91 هیات مدیره به تصویب رسیده است. با توجه به مراتب فوق مدیرعامل شستا در هنگام امضای تفاهم نامه فاقد اختیارات قانونی لازم به منظور فروش شرکت های مذکور بوده است.با توجه به پیگیری های به عمل آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چک های تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان طی نامه شماره 951/1400 مورخ 1/7/92 به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم نامه تقاضای استرداد چک های مذکور را می نماید که آقای زنجانی در هامش نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک ها را به آقای جشن ساز مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می نماید. آقای جشن ساز طی نامه شماره 57-92 مورخ 3/7/92 به عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک های مذکور را نموده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچیک از چک ها تحویل سازمان تامین اجتماعی نشده است.هیات امنا سازمان در جلسه 45 مورخ 21 مرداد 1392 خود حسب پیشنهاد هیات مدیره با پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره، مدیران عامل، معاونین و دست اندرکاران سازمان (علی رغم رد حساب های سازمان از سوی هیات نظارت بر سازمان) از سال 1386 تا 1392 مصوب می نماید! اینکه مدیران سازمان در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت بیش از 60 میلیارد ریال به کلیه مدیران دولت نهم و دهم افتاده اند جای بسی تامل جدی دارد. هر چند حسب اسناد به رویت رسیده، مدیرعامل فعلی سازمان از پرداخت آن خودداری نموده است.
تعداد 500 نفر حسب مصوبه هیات امنا (مصوبه ای از هیات مدیره مشاهده نشد) به دلیل آنچه اعلام نیاز سازمان عنوان گردید در ایام پایانی دولت دهم فرایند استخدام را تحت نظارت وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز نموده اند. آنچه در لیست اولیه استخدام شدگان جالب توجه است به کارگیری 94 نفر در استان گیلان (زادگاه وزیر وقت) 76 نفر در استان یزد(زادگاه مدیرعامل سازمان) و 26 نفر در استان مازندران است. ضمن اینکه 104 نیرو از سوی 66 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و 3 نفراز سوی آقای شیخ الاسلامی و 2 نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند. هیات به دلیل آنکه افراد فوق بدون شرکت در آزمون رقابتی استخدام شده و یا خواهند شد، تنها راه ادامه همکاری با ایشان را برگزاری آزمون از کلیه جذب شدگان و تعیین سطح و صلاحیت برابر کف آخرین آزمون استخدامی می داند.مقایسه هزینه های صورت گرفته در بازه زمانی سال های 86 تا پایان شهریور 92 حاکی از آن است که در سال 86 حدود 35.7 میلیارد ریال بابت 73 فقره ردیف کمک پرداخت شده است که عمده آن (30.1 میلیارد ریال) مربوط به کمک به کارکنان بخش بیمه ای و درمان سازمان و موسسات تابعه و بیمه شدگان بوده است. در لیست پرداخت ها یک میلیارد ریال به موسسه فرهنگی هنزی آهنگ آتیه، 600 میلیون ریال کمک به بیمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس، 190 میلیون ریال تقدیر از معاونین و اعضای هیات مدیره سازمان و 600 میلیون ریال به وزارت رفاه جهت توزیع بین نیازمندان و بیمه شدگان ثبت شده است.
در سال 91 حسب لیست هزینه کرد دریافتی از امور مالی سازمان بابت 1878 ردیف هزینه مجموعاً بیش از 61 میلیارد ریال پرداخت شده که حدود 21.8 میلیارد ریال آن از طریق بسیاری ازمدیران و اعضای هیات مدیره سازمان عمدتاً به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص یافته و هزینه شده است.در 6 ماهه اول سال 92 نیز در قالب 899 ردیف هزینه مجموعاً 27.6 میلیارد ریال پرداخت شده که حدود 10.5 میلیارد ریال از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان عمدتاً به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص پیدا کرده و هزینه شده است. درخصوص مابقی پرداخت های سال 91 و نیمه اول 92 مبالغی به شرح ذیل اعطا شده است که محل تامل و پیگیری است.
پانصد میلیون ریال کارت هتیه اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت رئیس جمهوری (تحویل به رئیس دفتر آقای ترابی جهت مساعدت به ایتام و هزینه درمان مراجعین با اولویت بیمه شدگان تامین اجتماعی)یک میلیارد ریال به آقای عباسی سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
یک میلیارد ریال به آقای شیخ الاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور
پانصد میلیون ریال کارت هدیه به آقای عباسی سرپرست وقت وزارتخانه
دویست و پنجاه میلوین ریال بن فروشگاه رفاه متولی حسینیه شهید مطری در استان یزد
دویست میلیون ریال به بنیاد خیریه مهربانی ها جهت کمک به خانواده های ایتام شهرری
یکصد میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به آقای دکتر امینی مدیرعامل خبرگزاری موج
چهارصد میلیون ریال به 48 خانواده نیازمند و فاقد سرپرست استان یزد
آقای امیدی شهرکی، مدیرعامل ایرنا یکصد میلیون ریال کارت هدیه
آقای شیرمردی، ستاد نماز جمعه تهران یکصد میلیون ریال کارت هدیه
آقای سعیدی، مدیرمسئول روزنامه آرمان یکصد میلیون ریال کارت هدیه
یکصد میلیون ریال به پرسنل نهاد ریاست جهموری به صورت هدیه
در کل سال 91 مبلغ 20.912.866.000 ریال کارت هدیه خریداری و تحت عناوین مختلف توزیع شده است و این در حالی است که در 5 ماهه اول سال 92 مبلغ 17.702.000.000 ریال کارت هدیه، خرید و اعطا شده است. آنچه در شرح عناوین کارت های هدیه سال 92 مشهود است، اعطای 4.622.222.000 ریال به کسانی است که جهت امورات حقوقی از جمله پیش نویس قانون تامین اجتماعی با سازمان همکاری نموده اند که اختصاص این مبلغ بابت این موضوع جای تعجب فراوان دارد.
مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال کارت هدیه حسب اسناد ثبت شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمن به 37 نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت ماه سال جاری سند خورده است. هیات جهت تایید سند مربوطه اعلامی اسامی را از امور مالی سازمان درخواست و در پاسخ اعلام گردید هویت نمایندگان محترم فقط در اختیار آقای مرتضوی می باشد. در مذاکره حضوری با ایشان اعلام نمود به شرط عدم افشای هویت نمایندگان لیست مربوطه را تحویل رئیس هیات می نماید که با پاسخ هیات مبنی بر اینکه هیچ سندی در تحقیق و تفحص محرمانه نخواهد ماند مواجه شد.
بابت برگزاری شصتمین سالگرد سازمان تامین اجتماعی مبلغ 852.500.000 ریال اجاره سالن های مجموعه همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران بابت هفت ساعت از ساعت 15 روز سه شنبه 25/4/92 لغایت ساعت 22
مبلغ 132.000.000 ریال بابت 60 دست پیراهن و کت و شلوار پرسنل حراست برگزاری جشن مذکور
پرداخت مبلغ 604.250.000 ریال بابت هزینه افطار و شام 2200 نفر در شب مذکور
مبلغ 1.500.000.000 ریال به شبکه 3 سیما بابت تهیه، تولید و پخش 50 دقیقه از مراسم بزرگداشت
پرداخت مبلغ 1.068.020.700 ریال بابت ضیافت افطار در هتل هما در مورخه 3/5/92
پرداخت مبلغ 803.000.000 ریال به 9 روزنامه بابت انعکاس مطلوب جشن مذکور و گرامیداشت هفته تامین اجتماعی
پرداخت مبلغ 357.750.000 ریال بابت خرید 2000 جلد کتاب تحت عنوان دوستت دارم مادر نوشته آقای محمدرضا فلاح تفتی که فاقد هرگونه ارتباط با حوزه تامین اجتماعی است خریداری و در مراسم افطاری و برخی برنامه های دیگر سازمان در میان حاضران توزیع شده است.
کانون انجمن صنفی کارگران در سال 90 نیز بابت برگزاری همایش آموزشی مبلغ 600 میلیون ریال و برگزاری اردو در مشهد مقدس یکصد میلیون ریال دریافت داشته است. این حجم از کمک به یک کانون در سال های اخیر بی سابقه بوده و محل مداقه است.
در تاریخ 6/5/92 حسب گزارش آقای رخشنده رو، معاون سابق اداری مالی و درخواست آقای روح بخش، معاون وقت اداری مالی و تایید مدیرعامل از محل کارانه در اختیار موافقت می شود 7330 میلیون ریال برای تقدیر از مدیران سازمان به مناسبت جشن شصتمین سالگرد و هفته تامین اجتماعی پرداخت شود که سهم هر یک از معاونین 80 میلیون ریال، مدیران کل دفتر مدیرعامل، مالی، امور مجلس و اداری هر یک 60 میلیون ریال، مدیران کل ستادی و استانی و مشاورین تمام وقت هر یک 30 میلیون ریال و معاونین مدیران هر یک 20 میلیون ریال بوده است.در تاریخ 10/5/92 به 18 نفر از مدیران ون کارکنان سازمان بابت تولید ویژه نامه عملکرد یکساله مجموعاً مبلغ 270 میلیون ریال از محل کارانه پرداخت می شود که در میان گیرندگان آقای سید عیسی حسینی، معاون وقت امور مجلس مبلغ 40 میلیون ریال بیشترین دریافت را داشته است.
در تاریخ 12/5/92 مدیرعامل سازمان با پرداخت 1200 میلیون ریال از محل کارانه بابت تقدیر از اعضای ستاد بزرگداشت شصتمین سالگرد تامین سازمان موافقت می کند که به این ترتیب آقای علی روح بخش 60 میلیون ریال، آقای بختیار ملکی مدیرکل دفتر مدیرعامل 60 میلیون ریال، آقای رضایی مدیرکل امور اداری و آقای ضابطی مدیرکل روابط عمومی 40 میلیون ریال، آقای دکتر عیسی حسینی معاون امور مجلس و آقای پیرداده خانی مدیرکل امور مالی هر کدام 50 میلیون ریال بیشترین دریافت را داشته اند.
روزنامه خورشید وابسته به “موسسه فرهنگ آهنگ آتیه” تا شماره 500 خویش چاپ و توزیع شده است. علی رغم مراجعات و حضور مکرر نماینده هیأت تحقیق و تفحص در دفتر روزنامه مذکور و مؤسسه آهنگ آتیه مدیر مسئول وقت روزنامه ـ آقای محمدرضا تقوی فرد ـ از ارائه حتی یک برگ مستند استنکاف ورزید با وجود این اقدام مکاتبه ای با معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان به عنوان مقام مافوق صورت پذیرفت و ایشان نیز دستور اکید اقدام را به آقای تقوی فرد صادر نمودند لکن نامبرده مجددا امتناع نموده و به نماینده هیأت به صراحت اعلام نمود این تحقیق و تفحص غیر قانونی بوده و آن را قبول ندارم!
طبق اظهارات شفاهی آقای تقوی فرد حدود 160 نفر از روزنامه مذکور حق الزحمه دریافت می نمودند و این در حالی است که اولا این تعداد نیرو برای روزنامه ای با رسالت مشخص اجتماعی ـ فرهنگی محل تأمل است! ثانیا هیچ لیستی حاوی مشخصات این پرسنل و میزان دریافتی آنها ارائه نشد!
بانک رفاه در پایان سال 1391 به استناد بخشنامه 91/263479 مورخ 1391/10/4 اقدام به تسعیر مانده تسهیلات ارزی اعطایی از محل وجوه صندوق ارزی به نرخ ارز مبادله ای نموده و تفاوت تسعیر آن به مبلغ 3.955 میلیارد ریال را به حساب سود و زیان سال منظور نموده است، در حالیکه تسهیلات مذکور مربوط به سنوات قبل می باشد و از این بابت تا تاریخ مورد گزارش مبلغی از آن تسویه نگردیده، بنابراین شناسایی مبلغ فوق الذکر در حساب سود و زیان بانک و دریافت آن قابل ابهام است.
میزان وجوه اختلاس شده از 10 شعبه بانک در سال 1391 به مبلغ 108 میلیارد ریال و نیز مبلغ 74 میلیارد ریال از سنوات قبل وجود داشته است که در این ارتباط وصولی های صورت گرفته تا تیرماه 1392 به ترتیب مبلغ 7 میلیارد و 28 میلیارد ریال شده است. همچنین مبلغ 614 میلیارد ریال مطالبات بانک بابت اصل و فرع 2 فقره قرارداد خرید دین اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریالی منعقده با شرکت فولاد جام اسپادانا (سهامی خاص) در اواخر سال 1389 که از سوی مراجع ذیصلاح بعنوان بخشی از سوء استفاده مالی از سیستم بانکی توسط گروه امیرمنصور آریا شناخته شده بود، تا این تاریخ وصول نگردیده است.
جهت فروش تعداد 375 واحد تجاری واقع در شهر پرند از طریق مزایده درتیرماه 92 به قیمت پایه هر متر مربع 74/256/000 ریال آگهی منتشر شد که با عنایت به نامه مدیر کل دفتر بازرسی سازمان مبنی بر اینکه قیمت واقعی واحدهای فوق حداقل 2 برابر قیمت مزایده است و بررسی های درون سازمانی متعاقب آن، توقف حاصل شد. گزارش های میدانی این هیأت نیز در بدبینانه ترین حالت نظر دفتر بازرسی را تأیید می نماید.
با مقایسه میان منابع و مصارف بودجه سنوات مختلف سازمان تأمین اجتماعی مشخص می گردد که مجموع هزینه های اداری ـ تشکیلاتی در فاصله زمانی سال های 79 تا 86 به نسبت 3.15 برابر رشد داشته و در این میان عدد قابل ملاحظه ای که به چشم می خورد هزینه پرسنلی یعنی حقوق دستمزد و مزایا است که رشدی معادل 46/4 برابري داشته است. این در حالی است که سایر بیمه پردازان این سازمان از رشد حقوق و دستمزدی کمتر از یک برابر برخوردار بوده اند (گرچه برخی از این افزایش ناشی از رشد کارکنان است، ولی تنها عامل برای رشد هزینه ها نیست.
هزینه های اداری سازمان در سال 91 نیز با افزایشی 37 درصدی نسبت به سال قبل به 5.160 میلیارد ریال رسیده است و هزینه های پرسنلی نیز با افزایش 40 درصدی نسبت به سال 90 مبلغ 24.600 میلیارد ریال در پایان سال 1391 ثبت شده است که این افزایش غیر منطقی است.
بخشی از منابع سازمان تحت عنوان وجوه در اختیار بانک ها از جمله بانک رفاه است که به علت عدم دریافت مطالبات صندوق تا کنون متحمل خسارات زیادی شده است و در این جهت بعضا اقدام مؤثری از سوی بانک صورت نپذیرفته است.متوسط بازده سرمایه گذاری پس از کسر هزینه ها در گزارش هیأت نظارت 8/5 درصد اعلام شده که از سود کوتاه مدت یکساله بانک ها و کوتاه مدت و روزشمار مؤسسات مالی کمتر است در حالی که هزینه تأمین مالی همین سرمایه گذاری ها بین 17/25 تا 20 درصد متغیر است.
در سال 1380 جمعا 4 نفر به عنوان مشاور مدیر عامل مشغول بوده اند که عمر متوسط خدمت آنها به 1.15 سال نمی رسد و اکثر آنها مدارک غیر مرتبط داشته اند.
این رقم در سال های بین 81 تا 84 به حدود 52 نفر در سمت های مشاور مدیر عامل، مشاور معاونت های سازمان و مدیران کل ستادی و اجرایی رسیده است. در این دوران تعداد 46 نفر شامل 13 نفر مشاور مدیر عامل و 15 نفر مدیر ستادی و 18 نفر هم مدیران استانی عزل شده و افراد دیگری جایگزین آنها شده اند.در طول سال هاي85 تا 88 جمعا تعداد 76 نفر در پست های مختلف منصوب شده اند که از این تعداد 8 نفربه عنوان مشاور مدیرعامل، 22 نفر مدیر ستادی و 22 نفر مدیر استانی بوده اند. در دوره 4 ساله 85 تا 88، 76 نفر در سمت های مختلف منصوب و 111 نفر از سمت خود عزل شده اند. مشاهده می شود که عزل و نصب های غیر اصولی و غالبا سیاسی در طول سال های اخیر ضربه مهلکی به پیکره مدیریت سازمان وارد آورده که جبران آن سال های متمادی طول خواهد کشید.در حوزه های مختلف و زیر مجموعه سازمان وضع بهتری حاکم نبوده به طور مثال می توانیم از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا نام ببریم که در فاصله سال های 88 تا 92 مجموعا 4.095 تغییر و جابجایی مدیران در شرکت ها را شاهد بوده که این به معنای متوسط ثبات مدیریت 20 ماه بوده است. این روند تأثیر مستقیم بر عملکرد شرکت های تحت پوشش و مؤسسات تابعه گذاشته است.

به  نقل از سایت کانون مدافعان حقوق کارگر

کارگر فلزکار گزارش می‌دهد

کارگر فلزکار گزارش می‌دهدگزارش از کارخانه لوازم خانگی نیک‌کالا
شرکت لوازم خانگی نیک کالا با داشتن حدود چهارصد و پنجاه نفر کارگر، فاقد امکانات رفاهی و تعاونی و فروشگاهی است. با وجود مشاغل مختلف و کار در محیط رنگ لعاب و تماس با مواد شیمیایی و برشکاری و پرسکاری و قسمت های جوشکاری و نیمه ساخته و آهنگری، شغل هیچ کدام از این کارگران در گروه کارهای سخت و زیان‌آور قرار نگرفته است. این مسئله همواره جزو خواسته‌ها و دغدغه کارگران است. کارفرما بیشتر با ایجاد فضایی غیر واقعی، نمی‌گذارند مشکلات کارگرها به گوش مسوولین برسد. کارگران با قراردادهای کوتاه مدت سه تا چهار ماه قرارداد می بندند، و پس از سرآمدن مدت اتمام قرار داد، کارگران هربار با تصفیه کامل سنوات روبرو هستند. کارگران با نا امیدی بیشتر روزبه روز نسبت به آینده‌اشان دلسرد تر می شوند. در کارخانه نیک‌کالا کارگران جرات حرف زدن و مطرح کردن مشکلاتشان را ندارند. موارد ذکر شده پاره ای از گرفتاریهای این قشر زحمتکش است.
کارگر فلزکار 
 20/ 8/ 1392گزارش از کارخانه‌های استان البرز
*ازشش ماه پیش به کارگران کارخانه‌های ماموت سازنده کانتینر، خبرگان میهن سازنده کارتن و اشی ومشی تولید کننده مواد غذایی که در جاده کمال اباد کرج واقع شده اند نهار و سرویس قطع شده و حتا پولش را هم نمی‌دهند.بخشی ازکارگران ماموت شماره 2 پس از اعتراض اخراج شدند.
کارگر فلزکارگزارش از نیروگاه حرارتی دماوند

150 کارگر شرکتی نیروگاه حرارتی دماوند در اعتراض به عقب افتادن اضافه کاری، عیدی، بیمه، بیمه تکمیلی، و حقوق 510 کارگر مشغول بکار در آن نیروگاه در جلوی در نیروگاه 5 روز دست به اعتراض زدند و خواستار جوابگویی روشن و شفاف از سوی مسوولین شدند. اکثر این کارگران از قسمت بهره برداری نیروگاه هستند،که هر کدام بطور متوسط بین 4 الی 5 میلیون طلب معوقه دارند. اصل موضوع از این قرار است که حدود دو سال می‌باشد که مدیریت نیروگاه به بنیاد شهید محول شده است. بنیاد شهید هم به علت نداشتن تجربه کار نیروگاهی، امور این نیروگاه را به دست شرکت های خدماتی و غیرحرفه‌ای سپرد. در نتیجه چنین مشکلاتی بروز کرد که این شرکت ها حداقل 30 درصد پول دستمزد ماهانه کارگران را به جیب می زنند که در اقدامی راهزنانه از پرداخت 4 سال مالیات کارگران و پرداخت بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مربوط به شش ماهه دوم سال 91 و خرداد ماه سال 92خودداری کرده است. این درحالی است که 7درصد سهم کارگر از دستمزد کارگران برای پرداخت به بیمه را هم از حقوق کارگران کم کرده و به جیب زده اند. مدت‌هاست که زمزمه اعتراض به این اقدام شرکت در میان کارگران وجود داشته و حتا خود مسولین هم در جریان بودند که به نماینده مقامات شهر دماوند اطلاع داده بودند که برای قانع کردن کارگران حضور داشته باشند. به همین خاطر معاون سیاسی امنیتی فرمانداری پاکدشت، بخشدار شریف آباد و رئیس حراست نیروگاه در بین تجمع کنندگان حاضر شدند. پس از آن مدیر عامل نیرو گاه هم قول داد که مطالبات کارگران را پیگیری کند.
فعلا با دادن وعده، عملی شدن موضوع بحال خود مانده است.  با اینکه مسوولین شهر از قبل می دانستند از قبل نیامدند که موضوع را حل کنند، فقط وقتیکه کارگران اعتراض می کنند آنهم برای همراهی با مدیریت نه کارگران پیدایشان می شود.
کارگر فلزکار
   20/8/1392


کارگر متحد همه‌چیز

کارگر متفرق هیچ‌چیزبه نقل از پیام سندیکا شماره 24

کارگران و سندیکا

کارگران و سندیکا

با سپری شدن چهار ماه از انتخابات ریاست جمهوری و آغاز به کار رسمی دولت یازدهم، همچنان زندگی‌ کارگران و زحمتکشان میهن‌مان، برخلاف وعده‌های داده شده از طرف آقای حسن روحانی مبنی بر بهبودی وضع معیشتی، با سختی و مصأئب بیشماری همراه است.
بحث چگونگی دفاع از منافع صنفی به بهترین شکل ممکن و استفاده از امکانات و روزنه‌های موجود در میهن که کمترین زیان را به جنبش کارگری و منافع آن وارد نماید در میان کارگران و فعالین کارگری به صورت جدی مطرح است.
در چنین شرایطی فعالین مورد اعتماد کارگران از شگردها و فّن و فنون کارافرینان (کلان سرمایه‌دارن) و نظریه پردازان آن‌ها به خوبی‌ آگاه هستند و دقیقا به همین منظور برای مقابله با این هجوم و دفاع از منافع خود، در راستای تشکیل سندیکا‌های مستقل، تلاش قابل تحسینی از خود نشان داده و می‌‌دهند.
از این منظر می‌توان گفت که سندیکا‌های مستقل که با حق عضویت و تلاش اعضا آن، و نه‌‌ با خواست و مداخله دولت و استخدام افراد به عنوان کارمند دولت، ایجاد میشود، مکانی است برای گردهما‌یی کارگران به منظور تبادل نظر، کاندید  شدن به عنوان نماینده و انتخاب کردن نمایندگان واقعی کارگران، ارائه راهنمائی و دادن مشورت به کارگران در زمینه عقد قرار داد با کار فرما، تجدید و تنظیم قرارداد‌های دسته جمعی، مانند افزایش حقوق متناسب با تورم، کنترل فیش حقوقی کارگران به هنگام اختلاف با کارفرما و دفاع از کارگران و نمایندگان آنها در مقابل شکایت کارفرما با حق انتخاب وکیل قانونی و مورد نظر سندیکا.
داشتن استقلال عمل سندیکا‌ها، ضامن ایفای یک نقش مترقی و فعالیت سندیکا‌یی در راستای دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان و ارتقا بخشیدن سطح کیفی زندگی‌ آنان است. استقلال سندیکا و حفاظت از این استقلال عمل یک عامل بسیار مهم در مسیر  حرکت آزادانۀ طبقاتی و هدفمند سندیکا‌ها محسوب می‌‌شود. با توجه به این عامل مهم، یعنی استقلال عمل سندیکا‌ها است که کارگران و زحمتکشان از نمایندگان واقعی‌ خود خواهان دفاع از دستاورد‌های طبقه کارگر (مانند سازمان تامین اجتماعی ) و طرح مطالبات بر حق خود، (به جای چانه‌زنی‌ و معامله با کلان سرمایه‌داران و نمایندگان آن‌ها بر سر منافع زحمتکشان) است.
با انتشار گزارش از فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی توسط سعید مرتضوی و تیم همراهش و دستبرد به حقوق کارگران در دیگر عرصه‌ها انتظار می‌‌رود که کارگران و زحمتکشان جای واقعی‌ خود را در  درون سندیکا‌های مسقل و غیر وابسته به دولت با صفوف منسجم مستحکم‌تر کنند.
هر چه به تعداد اعضا سندیکا‌های مستقل افزوده شود، به همان میزان می‌توان به مطالبات بر حق بیشتری دست یافت.
نکته دیگری که دارای حائز اهمیت است، مطالعه و استفاده از تجارب مبارزاتی فعالین کارگری نسل گذشته میهنمان و کارگران جهان است. یکی‌ از این تجارب مقابله با سیاست‌های تفرقه افکنانه در میان کارگران و گفت‌وگوی  روشنگرانه با زحمتکشان برای شناخت بیشتر آن‌ها از تشکل‌های دولت ساخته که در ظاهر از منافع کارگران دفاع می‌کنند است.
عضویت و فعالیت در سندیکا‌های مستقل و استقلال عمل آنها در راستای دفاع از منافع زحمتکشان با تمام دشواری‌هایش در میهن ما با سرنوشت  و آینده فرزندان و خانواده آن‌ها رابطه‌ای تنگا تنگ دارد. در رشد و انسجام و تقویت سندیکا‌های مستقل کوشا باشیم .

آموزش های سندیکایی ـ بخش چهارم

آموزش های سندیکایی ـ بخش چهارم

در سه بخش گذشته آموزش های سندیکایی با جنبه‌های مختلف سندیکا و فعالیت‌های سندیکایی آشنایی یافتیم، اینک بخش چهام و پایانی این آموزش ها انتشار می یابد. امید است فعالین کارگری و مبارزان جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان میهن ما در پیکار دشوار خود در راه احیای حقوق سندیکایی و برپایی سندیکاهای واقعی و مستقل با بهره‌گیری از چنین آموزش‌هایی با کامیابی و موفقیت گام پیش بردارند.
*ـ سندیکاهای کارگری و کارکرد آن؛
سندیکاها به مثابه سازمان پایه‌ای طبقه کارگر به منظور دفاع از مطالبات اقتصادی و اجتماعی به وجود آمدند و رشد کردند. اما این نقش که در روزگار ما گسترش قابل ملاحظه‌ای یافته است، در شرایط بسیار متفاوتی نسبت به گذشته بسط و تکامل می یابد. هرچند نقش سندیکا از لحاظ بنیادی در همه جا یکی است، ولی بر حسب نظام های اقتصادی و اجتماعی مختلف این نقش به صورتی متفاوت صورت می گیرد.
*ـ سندیکاها و دفاع از منافع مادی و معنوی زحمتکشان؛
سندیکا، بنا بر نقشی که دارد، باید خواست‌ها و حقوق فردی و جمعی زحمتکشان را در نظر گیرد و برای تحقق آن‌ها با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی هر کشور، فعالیت خود را سازمان دهد. در میدان فعالیت سندیکایی است که زحمتکشان به نیروی اجتماعی و توان خویش آگاهی می یابند و خواستار آن می شوند که جایگاه شایسته خود را در زندگی اجتماعی به‌دست آورند. موفقیت سندیکا در پیش‌برد خواست‌ها و اهداف کارگری در گرو مشارکت همه کارگران و جلب حمایت تمام زحمتکشان است. پاره‌ای از این خواست‌ها و اهداف در سطح کارگاه قابل حصول است. ولی بخش عمده آن در گرو عمل مشترک کارگران در سطحی فراتر از کارگاه، یعنی در مقیاس های محلی، منطقه‌ای، کشوری و حتی در عرصه‌های بین المللی و در عمل مشترک کارگران سراسر جهان میسّر خواهد بود.
*ـ سندیکاها و دفاع از آزادی‌های سندیکایی و گسترش آن؛
بدون آزادی سندیکایی، فعالیت‌های متنوع سندیکایی نمی تواند از اثر بخشی کامل برخوردار باشد. دادن اطلاعات به زحمتکشان و داشتن ارتباط با آنان جزء جدایی ناپذیر فعالیت سندیکایی است. این حقی است که باید در همه جا و به ویژه با تکیه بر مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌های مصوب سازمان بین‌المللی کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی (مصوب فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری) برای به‌رسمیت شناختن آن کوشید. باید در کارگاه‌های سرمایه‌داری کارفرمایان را وادار به‌پذیرش حقوق سندیکایی از جمله حق برپایی سندیکا نمود. به‌علاوه، رشد و گسترش سازمان سندیکایی و فعالیت های آن مستلزم طرح مسایل نو و کسب حقوق تازه به تازه است.
*ـ سندیکا مدرسه دایمی آموزش کارگران؛
فعالیت سندیکایی در کارگاه یکی از عوامل عمده‌ای است که به زحمتکشان امکان می دهد اشتراک منافع خود را دریابند. بنابراین کارگران پیش و بیش از هر کجای دیگر، در جریان فعالیت سندیکایی است که آموزش می بینند. با چنین آموزشی است که فعالان و مبارزان سندیکایی شناخت و تجربه لازم را برای ایفای وظایف و مسئولیت‌های بزرگ تر اجتماعی و طبقاتی خود به دست می آورند.
پایان آموزش‌های سندیکایی، برگرفته از آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

شرکتِ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در کنفرانس زنان در آتنِ یونان


یونان: فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری – کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری عربی نشستِ عالی آغازگرِ ائتلافی نیرومند

دیدارِ نمایندگان فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با گنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری کشورهای عربی

دیدارِ بلند پایه بین رهبری فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری عربی در روز 24 نوامبر 2013، در شهر آتنِ یونان، آغازگرِ تولدِ ائتلافی محکم و استوار بین دو سازمان برای تحکیم روابط بین اتحادیه‌های کارگری عربی و جنبش جهانی اتحادیه‌های کارگری بود.

شرکتِ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در کنفرانس زنان در آتنِ یونان

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در سمیناری که توسط «فدراسیون زنان یونان (OGE)» و در رابطه با "تجاوزِ امپریالیستی در مدیترانۀ شرقی در وسطِ بحران اقتصادی سرمایه‌داری؛ خطرِ یک جنگ جهانی و موضع سازمان‌های «فدراسیون دمکراتیک جهانی زنان (WIDF)»"، در تاریخ 24 نوامبر 2013 در آتنِ یونان برگزار گردید، شرکت کرد. نمایندگانِ تشکیلات زنان از اروپا، کشورهای عربی، شورای صلحِ جهانی، نمایندگان فدراسیون جهانی جوانان دمکراتیک (WFDY) و کمیتۀ یونانی برای تشنج‌زدایی و صلح در جهان نیز در این کنفرانس شرکت کردند.
نمایندگی فدراسیون جهانی سندیکاهای گارگری را «گیلدا چاکون براوو»، نمایندۀ «اتحادیۀ مرکزی کارگرانِ کوبا» در هیأت دبیران فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به‌عهده داشت که با پیام زیر به شرکت کنندگان در گردهمایی خوش‌آمد گفت.
"رفقای گرامی:  
به نمایندگی از طرف فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری می‌خواهم از «فدراسیون زنانِ یونان» برای فراهم آوردن این امکان برای شرکت در این رویدادِ مهم تشکر بکنم.
بعد از پایان جنگ جهانی دوم، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در تاریخ سوم اکتبر 1945، در پاریس تاسیس شد. تاسیس فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری نمایان‌گر آغازِ دورانِ جدیدی بعد از شکستِ فاشیسم توسطِ ائتلافِ کشورهای ضد-فاشیستی بود.
کارگران و نیروهای دمکراتیک آیندۀ جدیدی را برای جهان در این پیروزی می‌دیدند؛ آینده‌ای بدون امپریالیسم و سرمایه‌داری، که در آن توسعۀ آزادی، صلح، دمکراسی و کامیابی برای نوع‌بشر ممکن می‌شد.
بنابراین، ضرورت داشت که اتحاد کارگران و ملت‌های ستمدیدۀ جهان برای دست‌یابی به هدف‌های بشریت بنا نهاده شود.
از آغاز تاسیس، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به‌عنوان سازمانِ ضد-امپریالیستی، مدافع همبستگی جهانی کارگری و اصولِ طبقاتی باقی مانده است.
امروزه جهان به وضع چشم‌گیری تغییر کرده است؛ در اتحادیۀ کارگری جهانی جدائی بوجود آمده است؛ در حالی‌که ما در کنار کارگران‌مان هستیم، بعضی اتحادیه‌های کارگری از رفرمیسم دفاع می‌کنند و در کنار سرمایه‌داری قرار گرفته‌اند.
سرمایه‌داری با سیاست‌های نولیبرالی خود، با پیمان‌های تجارتِ آزاد، انحصارات، انحصارهای چند-ملیتی، ناهماهنگی عظیم اقتصادی را در دنیا به‌وجود آورده است. سرمایه‌داری نه جوابی به این بحران اقتصادی دارد و نه به جنگ‌هایی که بوجود آورده است.
بدون شک بحرانِ مالی جهانی اثر شدیدِ دیرپایی بجا خواهد گذاشت. ولی بخصوص اثر قابل توجهی روی زنان داشته است. دستمزد زنانی که کار مشابه مردان را انجام می‌دهند و تعداد ساعات کار مساوی و شرایط یکسان با مردان را دارند، 77 درصد دستمزد مردان است.
زنان سریع‌تر از مردان گرفتار فقر می‌شوند؛ خشونت علیه زنان در حال افزایش است.
مطابق آخرین گزارش (2013) سازمانِ همکاری اقتصادی و توسعه در رابطه با چشم اندازِ اقتصادِ جهانی، بهبودِ بحران اقتصادی هنوز نا امید کننده است.
بعد از سال‌ها ریاضت اقتصادی، موفقیتی در ایجاد اشتغال و بهبود اقتصادی نداشته‌اند؛ به‌عنوان مثال، برای سال آینده اقتصاد یونان از رکود خارج نخواهد شد و انقباض 1.2 درصدی خواهد داشت. بیکاری در منطقۀ اتحادیۀ اروپا، با رکوردهای منفی تازۀ 27.3 درصد برای امسالِ اسپانیا و 28 درصد برای سال آیندۀ آن، 28.4 درصد برای سال آیندۀ یونان و 11.1 درصد برای فرانسه، به‌عنوان "مبرم‌ترین چالش" شناخته شده است.
اقداماتی که یونان مجبور است در مقابل ضمانتِ بدهکاری خود انجام دهد، حملۀ ضد تورمی، یعنی باضافۀ سایر ابتکارها برای ریاضت اقتصادی، پائین آوردن موقعیتِ اقتصادی کارگران توسط کاهشِ دستمزدها، نرخ بیکاری بالا، افزایش سنِ بازنشستگی و کاهش حقوق بازنشستگی است. تمام این اقدام‌های ضدکارگری در جهتِ از بین بردن پیروزی‌های تاریخی کارگران یونانی است؛ به‌همین جهت کارگران یونان در صف مقدم مبارزه در اروپا هستند.
از نظرِ تاریخی، زنان صفحه‌های درخشانی از مبارزۀ ما را نگاشته‌اند؛ در مبارزات و اعتراضات پیگیری که در این کشور به‌پیش برده می‌شود، زنانِ کارگرِ یونانی نقشِ رهبری کننده‌ای را به‌عهده دارند. چون شرایط اقتصادی و زندگی زنان به‌طور فزاینده‌ای مشکل‌تر می‌شود، آیندۀ زنان خیلی نا معلوم است و آن‌ها بدترین اثراتِ بحرانِ اقتصادیِ سرمایه‌داری را تجربه می‌کنند.
فدراسیون جهانی سندیکا‌های کارگری به زنان به‌خاطر شجاعت‌شان، به نیرو و تعهدِ کاملِ‌شان در دفاع از جنبش عادلانه تبریک می‌گوید.
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری همیشه اهمیت نقشی را که زنان در جامعه و در مبارزاتِ ما بازی می‌کنند تصدیق کرده است. هیچ پیروزی بدون شرکت زنان ممکن نخواهد شد؛ به همین خاطر فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری همراه زنان بوده و با آن‌ها در صف مقدم قرار دارد.
حوادث 11 سپتامبر 2011، در خدمتِ افزایش جنگ‌ها بوده است. بهانۀ مبارزه علیه تروریسم امریکا، با کمک متحدینِ خود، در بعضی موارد بی‌ثباتی به‌وجود آورده است، و در بعضی کشورهای دیگری مانند عراق، افغانستان، مصر، سوریه، جمهوری دمکراتیکِ کره، ونزوئلا، کوبا، هندوراس، بولیوی، فلسطین به‌طورِ عمیقی اثر گذاشته است.
امریکا 560 پایگاه نظامی در خارج از کشور دارد؛ خیلی از این پایگاه‌ها میراث جنگ جهانی دوم هستند. این آمار واقعیتِ سیاهی را آشکار می‌کند؛ یکی از بنیان‌های جنگ‌ها اشغال مناطقِ استراتژیک، جاهایی که به‌اضافۀ سایر مواد، می‌شود تجارتِ اسلحه، مواد مخدر، منابع اقتصادی مثل نفت و گاز طبیعی را کنترل کرد؛ این نشان می‌دهد که چرا امپریالیسم امریکا در 6 قاره باقی مانده است.
بهانۀ مبارزه با تروریسم، جنگ‌های بشردوستانه، مأموریت‌های صلح امریکا و متحدینِ آن، به‌غیر از حملات نظامی و اشغال بعضی کشورها، باعث بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی شده است. ولی واضح است که اهداف آن‌ها اقتصادی است: نفت در خاور میانه و ونزوئلا؛ منابع طبیعی مثل گاز، چوب، و به‌اضافۀ سایر مواد در امریکای لاتین؛ افریقا و سوریه می‌توانیم بگوئیم که مشکل گاز طبیعی است.
می‌توانیم مثال‌های خاصی را ذکر بکنیم. از زمان پیروزی چاویزسم در ونزوئلا، اولویتِ امریکا بی‌ثبات کردن این پروسه و احیای سیستم سرمایه‌داری، و در نتیجه کنترل بازارِ نفت این کشور بوده است. در موردِ کوبا، همراه با تهدید به اشغال مسلحانه و سوء قصد به جانِ رهبران انقلابی کوبا، امریکا محاصرۀ اقتصادی و مالی علیه کشور را به‌مدتِ بیش از 52 سال حفظ کرده است.
امریکا ادعای مبارزه علیه تروریسم را می‌کند؛ در صورتی‌که هنوز 4 کوبایی را که با تروریسم از خاک امریکا علیه کوبا و سایر کشورها مبارزه می‌کردند، به‌مدت 15 سال است که در زندان نگاه داشته است. این با ادعای مبارزۀ امریکا علیه تروریسم متناقض است؛ و هدف اصلی آن سرنگون کردن انقلاب کوبا و سیستمِ سوسیالیستی آن است. 
 نمونۀ دیگر فلسطین است؛ امریکا با حمایتِ لجام گسیختۀ خود از اسرائیل، که بیشتر سرزمین‌های فلسطینی را اشغال کرده است، مانع دستیابی آن‌ها به استقلال و حق حاکمیتِ ملی می‌شود؛ این باعث کشته شدن هزاران برادر و خواهر فلسطینی شده است و نتیجتاً موجب ویرانی تقریباً تمام سرزمین‌های ملی آن‌ها گردیده است.
موقعیکه جنگ‌ها آغاز می‌شوند تلفات غیرنظامی مردان، زنان و کودکان بی‌شمارند؛ ولی زنان دوبار قربانی می‌شوند. به‌علاوۀ از دست دادن جان خود با مفاهیمی هم‌چون ناموس یا انتقام، زنان مورد تجاوز جنسی، فیزیکی و قتل قرار می‌گیرند و هم‌چنین به‌عنوان ابزاری برای لذتِ سربازان اشغالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
چند نقل‌قولی از پیام فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا به دنیا در سال 2010: "استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در یک جنگ تازه آخر بشریت را به‌همراه خواهد داشت. کشورهای دنیا باید به حقِ زندگی هر ملتی و تمام خلق‌های کرۀ زمین احترام بگذارند.
مطابق نوشتۀ البرت انشتین: "من نمی‌دانم چه نوع سلاح‌هایی در جنگ جهانی سوم بکار برده خواهند شد؛ ولی در جنگ جهانی چهارم چوب و سنگ بکار برده خواهد شد." میدانیم انشتین می‌خواست چه بگوید؛ و گفتۀ او صحت دارد، ولی کسی زنده نخواهد ماند که از چوب و سنگ استفاده بکند.
برای توجیه کشتنِ مردم بی‌گناه، رهبران سیاسی و نظامی امریکایی همیشه می‌گویند که تلفاتِ زیادی بوجود خواهد آمد.
در یک جنگ هسته‌ای تلفاتِ زیاد، زندگی بشریت خواهد بود." پایان نقل قول.
ممکن است ایران، سوریه، مصر، فلسطین، و یا کشور دیگری باشد، ولی نتیجه یکسان خواهد بود؛ سیاست تجاوزکارانۀ امریکا در رابطه با کشورهای‌مان برای تصاحبِ منابع طبیعی ما از طریق جنگ فجیع، غیرانسانی و  غیرمنطقی است. اگر تمام میلیون‌ها دلاری که در جنگ بکار برده می‌شود برای حل مشکل گرسنگی در دنیا، برای ساختن خانه‌های بیشتر، بهداشت و منابع آب برای افریقا، و تولید کار بیشتر به کارگران بکار برده می‌شد، امروز واقعیت دنیا کاملاً فرق می‌کرد.
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، سازمان طبقاتی کارگری، متحد، ضد-امپریالیست، سازمانی با 86 میلیون عضو در 120 کشور جهان علیه هرگونه ابراز جنگ، تجاوز، اشغال یا دخالت در امور داخلی هر کشوری مبارزه می‌کند؛ علیه هرگونه ابراز تجاوزی به کارگرانی که از حقوق حقۀ خود استفاده می‌کنند مبارزه می‌کند؛ علیه گرایشات ضد اتحادیه‌ای و ابتکارات ضد کارگری مبارزه می‌کند؛ علیه کمپانی‌های چند ملیتی که سلاح‌های گشتار جمعی تولید می‌کنند و می‌فروشند مبارزه می‌کند؛ علیه سیاست‌های برتری‌طلبی امپریالیسم، علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی که به کاهش دستمزدها، بیکاری، تبعیض علیه زنان، علیه افزایش قیمت مواد غذایی مبارزه می‌کند؛ برای دسترسی به آب تمیز، برای دارو، برای آموزش و بهداشت رایگان به‌عنوان حقوق بشری عمومی مبارزه می‌کند.
برای اجتناب از هرج‌ومرجی که در صورت شکل گرفتن جنگ جدیدی احتمالاً به تمام نقاط دنیا گسترش خواهد یافت، همۀ آن‌هایی که علیه برتری امپریالیسم و جنگ‌ها مبارزه می‌کنند، همه وظیفه داریم که برای ساختمان سوسیالیسم راهی پیدا بکنیم، تا به سرمایه‌داری پیروز بشویم.
ما برای زندگی مبارزه می‌کنیم؛ برای صلح مبارزه می‌کنیم؛ برای دنیایی بهتر مبارزه می‌کنیم!!
از شما بسیار متشکرم"

سخنرانی دبیر کل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری درکنفرانس بین‌المللی آزبست دریونان

ایمنی محیط کار، سلامتِ کارگران و نقش سندیکاها

توضیح ضرور: افزایش سوانح کار و بیماری‌های ناشی از محیط‌های کار سالیانه زندگی میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان را تهدید می‌کند. اخیراً فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در جهت حمایت از حقوق کارگران در برابر بیماری‌های ناشی از کار کنفرانس مهمی را در خصوص کار با مادۀ خطرناک آزبست ترتیب داده است. آزبست از کلمه یونانی Asbestos به معنی «حل نشدنی» گرفته شده؛ به «پنبه کوهی» یا «پنبه نسوز» هم معروف است. این ماده یکی از خطرناکترین مواد معدنی است که از الیافی بلند و بدون شکل تشکیل شده و مانند پشم و یا ابریشم قابل ریسیدن است.
گزارش سازمان بین‌المللی کار نیز حکایت از این دارد که مواد خطرناک سالانه موجب مرگ ۴۴۰ هزار کارگر می‌شود که در این میان فقط آزبست عامل از دست رفتن جان ۱۰۰ هزار کارگر در سطح جهان است.


سخنرانی  دبیر کل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری درکنفرانس بین‌المللی آزبست دریونان

سخنرانی افتتاحیه توسط رفیق جرج ماوریکوس دبیر فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در کنفرانس بین‌المللی اتحادیه‌ها در مورد آزبست
رفقاوهمکاران گرامی،
 این افتخار بزرگی است که از طرف فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به حضورتان در مرکز فدارسیون در آتن برای برگزاری کنفرانس مهم آزبست که از طرف WFTU برگزار می‌شود، خوشامد بگویم. و ما بسیار خرسندیم که علی‌رغم وجود مشکلات مالی و سایر سختی‌هایی که جنبش جهانی سندیکایی با آن مواجه هستند، در اینجا حضور بهم رسانده‌اید. اجازه می‌خواهم که از طرف رهبری WFTU به شما خوشامد بگویم.
امروزه WFTU فعالیت‌های مختلفی را در تمامی قاره‌ها سازمان داده است:
-          در ریودو ژانیروی (Rio de Janeiro ) برزیل، کنگره سندیکاهای بین‌المللی معدنکاران و فلزکاران WFTU  با  شرکت سندیکاهایی از بیش از ۲۰ کشور در جریان است.
-          در تاریخ ۲۵ اکتبر در مالزی، ۱۲۰ اتحادیه از ۱۴ کشور آسیایی در گردهمایی سالانه دفتر منطقه‌ای آسیا- اقیانوسیه شرکت کردند.
-          در ۲۸- ۲۹ اکتبر در پارلمان اروپا در بروکسل، کارکنان آموزشی از ۱۶ کشور در کنفرانس بین‌المللی اتحادیه‌های صنفی معلمین شرکت نموده و موضوعات و مشکلات امروزین دانش آموزان، آموزش، والدین و آموزش کارگران را بحث نمودند.
-          در تاریخ ۲۵-۲۶ اکتبر در گابن، اعضا وهمراهان WFTU از کشورهای حوزه فرانسوی زبان افریقایی در کنفرانسی که منجر به برقرای دفتر منطقه‌ای WFTU  در لیبرویل (Libreville ) گردید، شرکت نمودند.
رفقای عزیز،
- در چند روز آتی (۸ تا ۱۰ نوامبر) در منتو ویدیوی (Montevideo) امریکای لاتین، جلسه سالیانهٔ اتحادیه کارگران جوان WFTU برگزار خواهد شد.
- ویتنام طی چند روز آینده مهمان یک سمیناربین‌المللی در مورد اهمیت «قرار دادهای جمعی» خواهد بود. و فعالیتهای بسیار دیگری نیز در سایر نقاط جهان در حال برگزاری است.
WFTU، سازمان طبقاتی زحمتکشان جهان، روز به روز قوی‌تر شده و تلاش دارد که اتحادیه‌هایی را سازمان دهد که سلاح قدرتمندی در دست زحمتکشان جهان و در جهت منافع آنان است.
قبل از هر چیز این را باید روشن گفت که سرمایه‌داری و بورژوازی (بعنوان مجموعه سرمای‌داری) بدنبال تشدید  استثمار زحمتکشان هستند. آنان بخوبی می‌دانند که مارکس به ما نشان داده است که :«افزایش ارزش نیروی کار باعث کاهش ارزش افزوده می‌شود.» یعنی باعث کاهش سود آنان می‌شود. بنابراین آنان تلاش خواهند نمود، بویژه در زمان افت نرخ سودشان، خدمات اجتماعی نیروی کار را کاهش دهند: یا مستقیما دستمزد پرداختی را پایین می‌آورند و یا هزینه‌های جانبی آن مانند کاهش سهم خدمات درمانی و یا ایمنی محیط کار را. سرمایه‌داران و پیمانکاران بزرگ همیشه سود  خود را به زندگی کارگران ترجیح داده و از ایمنی محیط کار می‌کاهند. وهمیشه کفه ترازو را به ضرر بهداشت و زندگی زحمتکشان سبک می‌کنند.
در چنین مواقعی، دولت بورژوازی ناظر بیطرفی نیست؛ با وضع و اجرای یک سری قوانین و با هزینه و خدمات دولتی، از این شرکت‌های بزرگ حمایت می‌نماید.
موضوع آزبست که امروز مورد بحث ماست، موضوع بسیار حساسی در سلامت و بهداشت کارگران بوده و نه تنها در صنعت ساختمان سازی (که این ماده وسیعا بکار می‌رود) همچنین در بخش‌های دیگر نیز بکار برده می‌شود. با توجه به استفاده از آن در سال‌های قبل در سرتاسر جهان، هنوز در سلامتی مردم تاثیر زیادی دارد. آزبست در حال حاضر در اغلب محل کار و زندگی کارگران و خانواده‌های آنان بوفور وجود دارد. حتی در کشورهایی که کار برد آزبست ممنوع شده است، هنوز در آنجا ساختمان‌ها و یا ابزارکارهایی وجود دارد که دارای آزبست می‌باشند، که حذف آزبست در آن‌ها نیاز به پرداخت هزینه زیادی دارد. در برخی از کشورهای پیشرفته نه تنها هنوز آزبست ممنوع نشده است بلکه به علت اینکه جایگزین مناسب نداشته و ارزان تمام می‌شود همچنان به استخراج آن ادامه می‌دهند. در کنار این امر سرمایه‌داری و کشورهای سرمایه‌دار به آن بعنوان منبع سود نگاه می‌کنند.
این امر اثبات شده است – مطمئن هستم که دیگر سخنرانان و متخصصین با جزییات در این مورد صحبت خواهند نمود- که آزبست موجب برخی بیماری‌ها و امراض منجر به مرگ می‌شود؛ مانند سرطان ریه، زخم شش‌ها، Pleural Mesothelioma  و سایر بیماری‌های دیگر. علایم بیماری‌های تماس با آزبست معمولاً خود را سریع نشان نمی‌دهند. اغلب ساختمان‌هایی که این ماده در ساختمان آن بکار برده شده است بعنوان بمب ساعتی علیه سلامتی عمومی و کسانی که آنجا کار و زندگی می‌کنند نام می‌برند. آزبست بحق نام «کشنده آرام» را گرفته است. آزبست بی‌خطر وجود ندارد، و اغلب اقدامات انجام گرفته در محدود کردن اثرات آن بی‌فایده بودن این راه حل‌ها را اثبات کرده است.
هر جا که آزبست بکار برده شده- چه در ساختمانها، حمل و نقل و چه در ابزار آلات و حتی لوازم مصرفی- ما می‌دانیم که چه خطراتی برای سلامتی عمومی دارد. تصور کنید که روزانه چند میلیون کودک وقتی که به مدرسه می‌روند با این ماده در تماس هستند، چند میلیون کارگر ساختمانی، کارگران صنایع دریایی، کارگران معادن استخراج آزبست بخصوص وقتی که بدون وسایل ایمنی با حجم عظیمی از این مواد در تماس هستند، چند میلیون خانواده‌ با زندگی در خانه‌هایی که آزبست در ساختمان آن بکار برده شده است، با آن در تماس هستند و یا حتی در کنار معادن استخراج آزبست زندگی می‌کنند.
حتی زمانیکه عواقب انسانی تماس با آزبست کاملا اثبات شده است، هنوز دولت‌ها و سازمانهای جهانی در عدم استفاده از آن اکراه دارند. بدون در نظر گرفتن جوانب سیاسی و اقتصادی آن ما نمی‌توانیم این موضوع را مورد بحث قرار دهیم. در دوران تسلط سرمایه‌داری، وقتیکه رشد اقتصادی به نفع سرمایه و شرکت‌های چند ملیتی بوده و استثمار زحمتکشان تشدید می‌شود، بهداشت و ایمنی کارگران فراموش می‌شود. کاربرد آزبست شاید در چند کشوری منع شده باشد؛ در کشورهای در حال توسعه و فقیر این امر اتفاق نیافتاده است. و این تصویر واقعی نابرابری را که توسط سرمایه‌داری در سطح جهان موجب شده است نشان می‌دهد. زحمتکشان کشورهای فقیر که این کشورها توسط امپریالیستها و سیاستهای آنان به شدیدترین وجه استثمار شده‌اند، باید با حداقل شرایط ایمنی و بهداشت کار و زندگی کنند. این واقعیت را بایستی بطور جدی در مد نظر داشته باشیم.    
در کشورهایی که قرار بوده کار برد این ماده کاملا ممنوع شود، هنوز خطرات زیادی مانند خطر «کشنده آرام» وجود دارد. هنوز این خطر در اغلب اماکن عمومی و یا جاهایی که ثبت نشده است و یا مکانیزم کنترل وجود ندارد و یا نمی‌توان آزبست را از این مکانها خارج نمود و نیز از مورد استفاده قرا گرفتن افراد غیرمجاز از این فضاها جلوگیری نموده و یا از فروش مصالح آلوده به آزبست جلوگیری نمود، وجود دارد. برداشتن و خارج ساختن آزبست از ساختمانها و تاسسیات هنوز در دست بخش خصوصی می‌باشد، که آنها نیز برای سود بیشتر خود از سلامتی و بهداشت کارکنان خود چشم پوشی می‌کنند؛ و نیز دقت کمی در مراعات سلامتی عمومی مردم و نیز محیط زیست دارند.
و در پایان می‌توان گفت با توجه به اینکه جمعیت عظیمی برای سالهای متمادی با این مواد تماس داشته‌اند، خطر بزرگ هنوز پابرجاست؛ درصورتیکه بکارگیری بهداشت و درمانی که برای این امر در نظر گرفته شده است مناسب و امروزین نمی‌باشد.
خطر کاربری آزبست و سایر مواد خطرآفرین زمانی بیشتر می‌شود که هر لحظه امکان دسترسی بخش عظیمی از مردم جهان به بهداشت و درمان بیشتر کاهش می‌یابد. بهداشت و درمان عمومی در اغلب کشورهای جهان به بخش خصوصی واگذار شده است؛ و بطور اساسی خدمات آن کاهش داده شده است؛ و در همان زمان کشورهای سرمایه‌داری با وضع و بکارگیری یک سری قوانین، بهداشت و درمان را از یک کالای عمومی به یک منبع سودآوری تبدیل می‌کنند و کمپانی های چند ملیتی از آن سودهای نجومی درمی‌آورند. این امر زحمتکشان را از حقوق خود برای مبارزه در راه مشکلات بهداشتی‌شان که با فعالیت‌های سرنایه‌داران عارض شده است، محروم می‌کند.
وظایف سندیکاهای کارگری در قبال این وضع چیست؟ جنبش طبقاتی سندیکاها، جنبشی که به عدم وجود زمینه مشترک منافع بین کارگران و صاحبان کار، بین استثمار شوندگان و استثمار کنندگان آگاه است؛ برای حفاظت از حق درمان و بهداشت کارگران مبارزه کرده و  به مبارزه باید ادامه دهد؛ خواهان بهداشت و درمان امروزین و مدرن است. بنابراین ما وظایف و موقعیت جنبش طبقاتی سندیکاها را باید در این مضمون بررسی بکنیم.
همکاران گرامی،
 WFTU  و اتحادیه‌های همکار آن در ۵ قاره جهان با مسئله بهداشت و درمان در محیط کار برخورد اساسی کرده و بطور روزانه با مسئله مبارزه می‌کند، تا این موضوع به رسمیت شناخته، بکاربرده و امروزی شود. غفلت کارفرماها و دولتها روی موضوع  بهداشت و ایمنی محیط کار (اصول ایمنی، حضور پزشک در محیط کار و غیره) یک جنایت علیه زحمتکشان است.
 در مورد آزبست جنبش کارگری وظیفه دارد در خواست نماید که ساختمان‌ها و تاسسیاتی که درساختمان آنها از این مواد استفاده شده است، بطور کامل ثبت گردد، و دولت اقدامات ایمنی را در مورد قربانیان آن و نیز بهبودی کامل آنان اقدام نماید؛ و این از خواست‌های روزانه کارگران جدا نیست. همچنین اقدامات اکیدی برای جلوگیری از کاربرد آزبست در کشورهایی که کار برد آن منع شده به اجرا درآید؛ و نیز منع جهانی برای کاربرد مواد و مصالحی که از این مواد در ساخت آنها استفاده شده به اجرا درآید؛ علیرغم سختی و هزینه بر بودنش، جایگزین امن و مناسبی برای آن بکار رود.
مواضع WFTU برای عموم مردم، بهداشت مجانی همگانی و قابل دسترس و تامین اجتماعی عمومی است؛ و این امر بخش جدایی ناپذیر مبارزات زحمتکشان برای  حفظ زندگی و سلامتی‌شان است. این خواست‌ها از مبارزات روزانه کارگران برای دستمزد، دوره بازنشستگی و شرایط کاری مناسبی که تامین کننده نیازهای فعلی آنان باشد، نمی‌تواند جدا باشد.   

دوستان و رفقای عزیز،
ریشه اصلی مشکلی که در بالا بیان شد سود طلبی سرمایه‌داری، فعالیت لجام گسیخته سرمایه، شرکت‌های چند ملیتی و بزرگ است. تاریخ جنبش جهانی زحمتکشان نشان داده است که مبارزه برای زندگی و بهداشت کارگران، مبارزه برای حقوق امروزین زحمتکشان، مبارزه‌ای است که تضاد شدیدی با کارفرماها و سرمایه و دولت‌های سرمایه‌داری بوجود خواهد آورد. این نوع مبارزات قادر است دست‌آوردهایی که تضمین کننده زندگی بهتر برای مردم و زحمتکشان باشند، بوجود آورد؛ این مبارزات دید بهتری در بکارگیری راه‌های توسعه، جائیکه علم و اقتصاد به نفع تولید کنندگان اصلی ثروت-  یعنی زحمتکشان نه شرکت‌های بزرگ - بکار برد شود، را نشان می‌دهد.
WFTU با توجه به خواستگاه طبقاتی‌اش، انترناسیونالیست بودنش و نیز داشتن مواضع ضد امپریالیستی که از بدو تاسیس‌اش درسال ۱۹۴۵ اتخاذ کرده است، مبارزه خود را به همراه سندیکاهای عضو خود در ۵ قاره جهان برای احقاق حقوق امروزین کارگران ادامه خواهد داد. و این مبارزه تا حصول نیازهای زحمتکشان و تامین بهداشت و ایمنی محیط کار و زندگی آنان و خانوداه‌اشان ادامه خو.اهد داشت. با این ایده‌ها برای شما آرزوی موفقیت در بحث‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌هایتان را دارم.
متشکرم.