Popular Posts

۱۳۹۳ مهر ۸, سه‌شنبه

گزارش دریافتی


کارگران آلمان و مبارزه برای تامین امنیت شغلی

تضمین کار مناسب هدف پیش رو است

سطح دستمزد یا درآمد، پیشرفت و ترقی‌ در زمینه تخصص و کار، تضمین امنیت شغلی‌ و امید‌ به آینده کار و زندگی، نمونه‌هایی هستند که اغلب در نظر سنجی‌ها از طرف کارگران و زحمتکشان، به عنوان عوامل تأثیر گذار بر روی سلامتی جسمی و روحی آنها بدان اشاره می‌گردد.

در کشور آلمان از هر چهار نفر یک نفر نگران از دست دادن کار و یا اخراج از محل کار خود است. تعدادی از این زحمتکشان، به دلیل اینکه باید  از پدر یا مادر و یا فرزندان بیمار خود پرستاری و مراقبت به عمل بیاورند و همزمان برای تامین معاش خود و خانواده به فعالیت کاری نیز مشغول باشند، آشکارا تحت فشار‌های روحی و جسمی‌ مضأعف قرار دارند.  این مبارزه‌ای است که هر روز این زحمتکشان با آن درگیر هستند؛ و در چنین شرایطی این موضوع برای زحمتکشان کاملاً واضح و روشن است که نیاز به برقراری تعادل و توازن ما بین فعالیت کاری و صرف وقت کافی‌ برای خانواده از اهمیت و ضرورت خاصی‌ برخوردار است. واقعیت امر این است که برای دستیابی به این منظور، ایجاد و توسعه محیط کار مناسب و سالم از موضوعات مهم جامعه آلمان است.

از دیدگاه زحمتکشان، یکی‌ از چالش‌های بزرگ در راه رسیدن به این تعادل و ایجاد کار مناسب در محیط‌های کار، تنظیم و تحمیل قرارداد‌های موقت کار است. بیش از ۱/۳ این زحمتکشان شرایط موجود در محیط کارشان را به عنوان فضایی نامناسب که بر روی جسم و روح آنها بیش از اندازه فشار وارد می‌‌آورد توصیف می‌‌کنند؛ و نیمی دیگر از آنها که به کار‌های سخت و طاقت فرسا مشغولند از وضعیت قرارداد‌های کاریشان بسیار ناراضی هستند و معتقدند: ادامه این وضع در دراز مدت به ناتوانی و یا از کار افتادگی زودرس منجر خواهد شد.

در رابطه با تأثیر گذاری کار خوب و مناسب در کاهش انواع بیماریها، فهرست اعلام شده از طرف  د گ ب (یکی‌ از بزرگترین اتحادیه‌های سراسری آلمان)، تائید کننده  مطالب یاد شده است. بنابر آمار ارائه شده از طرف د گ ب، با وجود بیمار بودن، ۷۸% شاغلین زن و مرد، در دوازده ماه اخیر حداقل یکبار، و ۵۰% این شاغلین بیشتر از یکبار، به سر کار خود رفته‌اند؛ و افزون بر ۱/۳ آنها بر خلاف نظر پزشک در رابطه با معا لجه خود رفتار کرده‌اند؛ یعنی از استراحت کردن پرهیز کرده و با حال نامساعد بر سر کار خود حاضر شده‌اند. در همین آمار ذکر شده است که ۱/۴ کارگران فقط یکبار و شاید بیشتر از یکبار از مرخصی پزشکی برای بهبودی و سلامتی خود استفاده کرده‌اند.

در مجموع می‌‌توان چنین نتیجه گرفت که هر چقدر نگرانی زحمتکشان از اخراج و یا از دست دادن کارشان از طرفی‌ تشدید شود، و همزمان از طرف دیگر شرایط و مقررات کاری سخت‌تر و نامناسب‌تر گردد، به همان میزان نیز بر تعداد زحمتکشانی که با انواع ناراحتی‌‌ها به سر کار خواهند رفت افزوده خواهد شد.

متاسفانه در این مقطع زمانی به جای اینکه کار و مجموعه شرایط و مقرارت کار مایه شادی و نشاط گردد، بر عکس دائماً باعث بوجود آوردن بیماری‌های گوناگون می‌‌شود.

تقریبا ۱/۴ شاغلین بین ۵۵-۶۴  ساله مایلند به علت سختی و طاقت فرسا بودن کار و همچنین به خاطر ناراحتی‌‌های مختلف و برای حفظ سلامتی‌ خود، زودتر از تاریخ بازنشستگی رسمی‌، بازنشسته شوند. اغلب این زحمتکشان، کارگران ساختمانی و نقاش هستند؛ البته باید این نکته را هم اضافه کرد که درخواست بازنشتگی زودتر از موعد مقرر تعدادی از پرسنل خدمات پزشکی که در بیمارستان‌ها و یا خانه سالمندان  و همچنین افرادی که در رشته‌های مختلف تعلیم و تربیتی مشغول به کار هستند، رو به افزایش است.

در قسمت پایانی این آمار هم نیز اشاره‌ای به افرادی می‌‌شود که از تخصص و آموزش کمتری برخوردار هستند و عمد‌تاً باید  کار‌های سخت و طاقت فرسا را انجام دهند؛ و با توجه به اوضاع کنونی هیچ گونه چشم‌انداز روشنی را نمی‌توان برای آنها تصور کرد و  این زحمتکشان باید با این شرایط تا بازنشستگی کار کنند.

پایان مطلب


بر گرفته از سایت  Ver.di