Popular Posts

۱۳۹۲ بهمن ۱۵, سه‌شنبه

نام‌های نازدودنی


نام‌های نازدودنی
جنبش سندیکایی و چهره‌های آن
اتحاد کارگر بولتن کمیته روابط سندیکایی ایران با هدف آشنایی نسل جوان کارگران با پیشینه مبارزاتی جنبش کارگری ایران از این شماره به معرفی چهره‌های تاریخ جنبش سندیکایی می پردازد. آشنایی با این مبارزان که زندگی خود را وقف سعادت زحمتکشان کردند، آگاهی یافتن از مبارزه پر افتخار جنبش کارگری ـ سندیکایی میهن ما و سنت‌های طبقاتی ریشه دار آن به شمار می آید. فعالین سندیکایی بویژه نسل جوان باید از تاریخ و سنت‌های خود اطلاع داشته باشند و از تجربیات دیروز به سود پیکار امروز استفاده کنند. ما برای هرچه بهتر و دقیق تر شناساندن نام‌های نازدودنی جنبش سندیکایی کارگران ایران، دست یاری خود را به سوی همه یاران، علاقمندان و مدافعان حقوق زحمتکشان دراز می‌کنیم؛ ما را در این زمینه با ارسال زندگینامه، عکس، نظرات و اطلاعات خود از زندگی و مبارزه فعالین سندیکایی یاری رسانید.
اینک در نخستین بخش به معرفی یکی از فرزندان دلاور و قهرمان کارگران ایران، حسن جلالی این سندیکالیست آگاه و مقاوم مبادرت می کنیم.
« حسن جلالی؛ فرزند شایسته طبقه کارگر»
حسن جلالی فرزند توده های محروم جامعه و یکی از مبارزان پر شور تاریخ جنبش کارگری ـ سندیکایی میهن ماست که متاسفانه آنچنانکه باید شناخته نشده است. فعالیت سندیکایی او در دوران پر تلاطم ابتدای پیروزی انقلاب، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می‌دهد. او از اعضای هیات مدیره سندیکای چاپخانه‌ها و کتاب فروشی‌ها و نیز از مسئولان انجمن همبستگی سندیکاها و شوراهای کارگری تهران و حومه به عنوان تجمع واحد سندیکایی کشور در سال‌های نخست پیروزی انقلاب بود. در آستانه انقلاب پس از آزادی از زندان شاه، نقش او در سازماندهی و فعالیت سندیکای کارگران چاپخانه‌ها و صنف کتابفروشان در مقطع زمانی اعتصاب‌های بزرگ طبقه کارگر که سرانجام کمر رژیم سلطنتی را درهم شکست، بسیار موثر و به یاد ماندنی است. بعلاوه حسن جلالی به عنوان یک فعال آگاه سندیکایی در تقویت جایگاه سندیکاهای کارگری صنوف، اتحاد عمل و انسجام آنها نقش بارز و فراموش نشدنی ایفا کرد. در پرتو تلاش‌های شبانه روزی او و دیگر فعالین کارگری، سندیکاهای کارگران صنوف مانند سندیکای کارگران بافنده سوزنی، سندیکای کارگران قناد، سندیکای کارگران کفاش، سندیکای کارگران خیاط، سندیکای کارگران چاپخانه‌ها و کتابفروشان و تعداد دیگری سندیکا، در امر اتحاد عمل جنبش سندیکایی در سال‌های 61ـ 1357 نقش پررنگ و تاثیر گذاری ایفا کردند. با پیروزی انقلاب که طبقه کارگر در آن نقش و سهم عمده‌ای بر دوش داشت، تشکل یابی، تامین و تضمین حقوق سندیکایی کارگران و زحمتکشان در اولویت تمامی سندیکالیست‌ها و مدافعان حقوق کارگران قرار گرفت، بخش مهم و ستایش برانگیز فعالیت حسن جلالی به همین دوره مربوط می شود. کار پیگیرانه و هدفمند در میان توده‌های کارگر خصوصاً کارگران صنوف ثمرات فراوانی برای جنبش کارگری ـ سندیکایی داشت. تجمع ده‌ها سندیکا و شورای کارگری در انجمن همبستگی تهران و حومه و سپس زمینه‌های ایجاد آن در شهرهای آبادان و تبریز نشان داد با فعالیت پیگیرانه سندیکالیست‌هایی چون حسن جلالی کارگران و زحمتکشان سراسر کشور بیش از پیش به ضرورت سازمان‌یابی در تشکل‌های کارگری برای دفاع از حقوق صنفی ـ سیاسی خود پی می‌برند و ضمن ارتقاء آگاهی طبقاتی، امکان حضور موثر در حیات سیاسی به سود تحول‌های مترقی و تامین عدالت اجتماعی را می‌یابند. حسن جلالی طی این دوره از موثرترین فعالین کارگری بود. بعلاوه نقش او در مقابله با توطئه‌ها و ترفندهایی که از سوی واپس گرایان و مخالفان وحدت صف‌های جنبش کارگری صورت می گرفت، از خاطره‌ها زدوده نخواهد شد. هنگامیکه ارتجاع تدارک سرکوب کامل و به شکست کشاندن انقلاب را می‌دید، حسن جلالی از زمره سندیکالیست‌هایی بود که با هوشیاری و شم ظبقاتی به یاران و رفقای خود هشدار می داد. او اعتقاد داشت مخالفت با هرگونه فعالیت سندیکایی مستقل از سوی وابستگان به ظاهر «کارگری » جمهوری اسلامی و خرابکاری و مقاومت آنها در برابر ضرورت تشکل صنفی ـ سندیکایی میلیون ها کارگر و زحمتکش، در واقع نه برداشت غلط، بلکه سیاست حساب شده‌ای از سوی حاکمیت جدید است و سرانجام آن پایمال شدن منافع زحمتکشان است. تجربه تاریخ که امروز در برابر ماست، درستی تشخیص این فرزند آگاه و شایسته کارگران را ثابت می کند. حسن جلالی از زمره پایه گذاران کمیسیون‌های ورزشی سندیکاهای کارگری بود. او مدت‌ها مسئول ورزش سندیکای چاپخانه‌ها و کتابفروشان بود. حسن جلالی از سازمان دهندگان جشن اول ماه مه توسط کمیسیون‌های ورزشی سندیکاها بود که در سال 1360 برگزار شد. مسابقات ورزشی کارگران که به ابتکار سندیکاها برگزار می شد، نقش مهمی در جلب و جذب کارگران به سندیکاها داشت. این مسابقات با کمک زنده یاد حسین فکری چهره نام آشنای ورزش ایران انجام شد. سرانجام حسن جلالی در سال 1361 توسط جمهوری اسلامی بازداشت شد؛ او در رژیم سلطنتی نیز زندانی سیاسی بود. در زندان بارها و بارها به دلیل پایبندی به آرمان سیاسی و فعالیت سندیکایی مورد شکنجه قرار گرفت. این فرزند قهرمان زحمتکشان در تمام مدت زندان از مقاوم‌ترین زندانیان سیاسی بود. او از قهرمانان مقاومت طبقه کارگر ایران است. در سال 1367 در جریان کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی ـ فاجعه ملی ـ حسن جلالی به همراه ده‌ها سندیکالیست و هزاران زندانی سیاسی دیگر اعدام شد. نام حسن جلالی در کنار نام‌های درخشان جنبش کارگری ایران همواره زنده خواهد ماند و منبع الهام نسل جوان کارگران میهن ماست!

درخواست از خوانندگان اتحاد کارگر: هرگونه عکس و مواردی از زندگینامه حسن جلالی را که در دسترس دارید به نشانی ما ارسال کنید!    

نشانی ای-میل:etehadkargaran@gmail.com