Popular Posts

۱۳۹۲ شهریور ۱, جمعه

" سالگرد کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی - فاجعهٔ ملی"ده‌‌‌‌ها فعال کارگری و سندیکا لیست در این فاجعهٔ ملی‌ اعدام شده اند
امسال مصادف با بیست و پنجمین سالگرد کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است که از سوی نیرو‌های میهن پرست، مترقی و دمکرات میهن ما به حق فاجعهٔ ملی‌ نام گرفته است. در سال ۶۷ به دنبال شکست سیاست جنگ افروزانه خمینی و در یک برنامه از پیش طراحی شده، رهبران جمهوری اسلامی و در رأس همه آنها خمینی فرمان اعدام گروهی زندانیان سیاسی را صادر کردند. حکومت با این برنامه دست به یک تصفیه خونین زد و جنبش انقلابی و صلح طلب ایران را از برجسته‌ترین رهبران و کادرهای خود محروم ساخت. هدف ارتجاع به رهبری خمینی نابودی جنبش ترقی خواهانه مردم ایران و حزب‌ها و سازمان‌های میهن دوست و دمکرات بود. در این کشتار جنایت کارانه جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران نیز با تجربه‌ترین و آگاه‌ترین رهبران و کادرهای خود را از دست داد. دهها سندیکالیست مجرب و پر سابقه همراه هزاران زندانی دیگر از نیروهای چپ و دمکرات در ظرف کمتر از دو ماه طی‌ دادگاهی چند دقیقه‌ای که یاد آوار دادگاه‌های تفتیش عقاید قرون وسطا بود، اعدام شدند .
تا کنون علّت اعدام و محل خاکسپاری این قهرمانان مردم و مدافعان حقوق زحمتکشان مشخص نشده است .
کمیته روابط سندیکایی همصدا با نیروهای مترقی، سندیکا‌های کارگری و خانواده شهدای مردم خواستار معرفی و مجازات عاملان و آمران این جنایت فراموش نشدنی است. ما خواستار کارزاری  مشترک از سوی همه نیرو‌های دمکرات و مترقی برای افشای  جنایت فراموش نشدنی‌ کشتار  دسته جمعی‌ زندانیان سیاسی در سال ۶۷ هستیم. ما یاد همه فرزاندن شریف مردم و مدافعان آزادی، عدالت اجتماعی، صلح و حق حاکمیت  ملی را گرامی داشته و به خاطره تمامی کارگران و سندیکالیست‌های جان باخته در این کشتار و دیگر جان باختگان درود می‌فرستیم .
کمیته روابط سندیکایی ایران